1 March 2024

Rezultatul selecției de proiecte # APEL PROIECTE 2021 – Fondul Securitate Internă / cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor

publicat 21 mai 2021 - editat 26 iulie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Securitate Internă - Poliție 2014-2020 # 1197 afișări

ACTUALIZARE: Rezultate FINALE evaluare proiecte apel FSIP – Lista finala 4publicare – aprobate de Comitetul Director, publicat în data de 10.06.2021

În perioada 01 – 23 aprilie 2021, autoritățile și instituțiile interesate au depus propuneri de proiecte în cadrul apelului de proiecte cu finanțare nerambursabilă din Programul Național Fondul Securitate Internă – Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor – Sesiunea 2021, lansat de Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, Autoritatea Responsabilă pentru fondurile europene dedicate afacerilor interne (Fondul azil, migrație și integrare – Fondul securitate internă).

Conform ghidului solicitantului, Comisia de evaluare din cadrul Autorității Responsabile a verificat, analizat și evaluat propunerile de proiecte depuse.

Rezultatul selecției de proiecte, care cuprinde punctajele obținute de fiecare proiect și proiectele calificate pentru finanțare: Rezultate evaluare proiecte apel FSIP – Lista 4publicare v-final

Obiectivul general al FSI – Instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor este de a contribui la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune. iar obiectivele specifice alte instrumentului sunt:
❖ Obiectiv specific: Prevenirea și combaterea criminalității – prevenirea criminalității și combaterea criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, consolidarea coordonării și cooperării dintre autoritățile de aplicare a legii și alte autorități naționale din statele membre, inclusiv cu Europol sau cu alte organisme competente ale Uniunii, și cu organizațiile din țările terțe și organizațiile internaționale relevante;
❖ Obiectiv Specific: Riscuri și situații de criză – consolidarea capacității statelor membre și a Uniunii de a gestiona eficace riscurile și situațiile de criză legate de securitate, de a se pregăti și a proteja persoanele și infrastructurile critice împotriva atacurilor teroriste și a altor incidente legate de securitate.

Contestațiile la rezultatul selecției se pot depune în max. 5 zile lucrătoare de la anunțarea rezultatelor evaluării (21 mai 2021), respectiv până pe data de 28 mai 2021, ora 16.00, conform prevederilor pct. 4.2 Depunerea și soluționarea contestațiilor din Ghidul solicitantului.

Foto Hans-Peter Gauster / Unsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut