16 October 2021
ro Română

Fondurile europene dedicate afacerilor interne 2021-2027 FAMI FSI IMFPV – Regulamente europene adoptate

publicat 25 iunie 2021 - editat 16 iulie 2021

Fonduri europene dedicate 2021-2027LEGISLAȚIE, REGULI # 1784 views

Regulamentele europene pentru Cadrul Financiar Multianual 2021 – 2027 pe domeniul Afaceri interne au fost adoptate de Consiliul UE și Parlamentul European și sunt publicate în Jurnalul Oficial al UE. Pachetul cuprinde următoarele reglementări:

  • Fondul azil, migrație și integrare (FAMI)Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare
  • Fondul securitate internă (FSI)Regulamentul (UE) 2021/1149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă
  • Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV)Regulamentul (UE) 2021/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
  • CPRRegulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize
Sari la conținut