24 February 2024

Programul național 2021-2027 FONDUL SECURITATE INTERNĂ #consultare_publică draft2

publicat 2 august 2021 - editat 26 iulie 2023

LEGISLAȚIE, REGULIConsultare publică, transparență decizionalăFSI 2021-2027 Fondul securitate internăPrograme Naționale 2021-2027 # # # 4043 afișări

Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne supune consultării publice versiunea preliminară draft 2 a Programului Național 2021-2027 –  Fondul securitate internă (FSI),  elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1149 de instituire a Fondului pentru securitate internă.

Obiectivul de politică al Fondului securitate internă 2021-2027 este de a contribui la asigurarea unui nivel ridicat de securitate în Uniune, în special prin prevenirea și combaterea terorismului și a radicalizării, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, precum și a criminalității informatice, prin acordarea de asistență și protecție victimelor infracțiunilor, precum și prin pregătirea în vederea incidentelor, a riscurilor și a crizelor legate de securitate care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament, prin protecția împotriva acestora și prin gestionarea lor în mod eficace.

Fondul securitate internă 2021-2027 contribuie la următoarele obiective specifice:
(a) îmbunătățirea și facilitarea schimbului de informații dintre și în cadrul autorităților competente și organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, precum și, după caz, cu țările terțe și organizațiile internaționale;
(b) îmbunătățirea și intensificarea cooperării transfrontaliere, inclusiv a operațiunilor comune, desfășurate între autoritățile competente în ceea ce privește terorismul, formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată cu o dimensiune transfrontalieră; și
(c) sprijinirea consolidării capacităților statelor membre în ceea ce privește prevenirea și combaterea criminalității, a terorismului și a radicalizării, precum și gestionarea incidentelor, a riscurilor și a crizelor legate de securitate, inclusiv printr-o cooperare sporită între autoritățile publice, organele, oficiile și agențiile relevante ale Uniunii, societatea civilă și partenerii privați din diferite state membre.

Versiunea preliminară draft2 a Programului Național FSI 2021-2027 cuprinde informațiile aferente  tuturor secțiunilor din program, respectiv: 1 – strategia programului, 2 – descrierea obiectivelor specifice, indicatorii și defalcare resurselor în funcție de intervenție, 3 – planul de finanțare, 4 – condiții favorizante, 5 – autorități responsabile de program, 6 – parteneriat, 7 – comunicare și vizibilitate și 8 – utilizarea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri.

.docx #FSI PN 2021-2027 draft2final 4site-com

.pdf #FSI PN 2021-2027 draft2final 4site-com

Informații suplimentare privind fondurile europene dedicate afacerilor interne 2021-2027 sunt publicate pe www.fed.mai.gov.ro/in/fed-2021-2027/.

Persoanele și instituțiile/organizațiile/structurile interesate pot transmite sugestii, propuneri sau comentarii privind documentele susmenționate pe email dedicate[@]mai.gov.ro, până la data de 20 august 2021.

Vă mulțumim pentru cooperare,

Autoritatea de Management FAMI-FSI-IMFV

Foto Visual Stories || MicheileUnsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut