24 February 2024

Programul național 2021-2027 FONDUL AZIL, MIGRAȚIE ȘI INTEGRARE #consultare_publică draft2

publicat 12 august 2021 - editat 26 iulie 2023

LEGISLAȚIE, REGULIConsultare publică, transparență decizionalăFAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrarePrograme Naționale 2021-2027 # # # 2075 afișări

Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne supune consultării publice versiunea preliminară draft 2 a Programului Național 2021-2027 –  Fondul azil, migrație și integrare (FAMI),  elaborat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/1147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare.

Obiectivul de politică al fondului este contribuția la gestionarea eficace a fluxurilor migratorii și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune în domeniul azilului și a politicii comune în domeniul imigrației, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu respectarea deplină a obligațiilor internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumente internaționale la care sunt parte.

Fondul azil, migrație și integrare 2021-2027 contribuie la următoarele obiective specifice:

(a) consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, inclusiv a dimensiunii sale externe;

(b) consolidarea și dezvoltarea migrației legale către statele membre în conformitate cu nevoile economice și sociale ale acestora și promovarea și contribuția la integrarea efectivă și incluziunea socială a resortisanților țărilor terțe;

(c) contribuția la combaterea migrației ilegale, la asigurarea returnării și readmisiei mai eficace, mai sigure și mai demne și promovarea și contribuția la reintegrarea inițială efectivă în țările terțe;

(d) sporirea solidarității și a distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, în special în ceea ce privește statele membre cele mai afectate de provocările legate de migrație și azil, inclusiv prin cooperare practică.

Versiunea preliminară draft2 a Programului Național FAMI 2021-2027 cuprinde informațiile aferente  tuturor secțiunilor din program, respectiv: 1 – strategia programului, 2 – descrierea obiectivelor specifice, indicatorii și defalcare resurselor în funcție de intervenție, 3 – planul de finanțare, 4 – condiții favorizante, 5 – autorități responsabile de program, 6 – parteneriat, 7 – comunicare și vizibilitate și 8 – utilizarea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri.

.docx #FAMI National PROG 2021-2027- draft2 4site-COM

.pdf #FAMI National PROG 2021-2027- draft2 4site-COM

Informații suplimentare privind fondurile europene dedicate afacerilor interne 2021-2027 sunt publicate pe www.fed.mai.gov.ro/in/fed-2021-2027/.

Persoanele și instituțiile/organizațiile/structurile interesate pot transmite sugestii, propuneri sau comentarii privind documentele susmenționate pe email dedicate[@]mai.gov.ro, până la data de 2 septembrie 2021.

Vă mulțumim pentru cooperare,

Autoritatea de Management FAMI-FSI-IMFV

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut