24 February 2024

Pentru perioada 2021 – 2027, România va beneficia de fonduri externe nerambursabile dedicate domeniului afaceri interne, prin intermediul a 3 fonduri: 

  • Fondul azil, migrație și integrare (FAMI) – Regulamentul (UE) 2021/1147 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare
  • Fondul securitate internă (FSI) – Regulamentul (UE) 2021/1149 de instituire a Fondului pentru securitate internă
  • Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize (IMFV) – Regulamentul (UE) 2021/1148 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize

Programarea fondurilor europene dedicate afacerilor interne alocate României, prin intermediul Programelor Naționale, reprezintă activitatea multidisciplinară care a implicat identificarea, corelarea și prezentarea sintetică a principalelor provocări și strategii naționale în domeniul managementului migrației, securității interne și gestionării frontierelor și vizelor, a stadiului de implementare a reglementărilor și planurilor de acțiune relevante UE, precum și a modalităților prin care Fondurile vor putea sprijini implementarea acestora.

În perioada iulie 2019 – octombrie 2021, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din MAI, în calitate de Autoritate de Management Afaceri Interne, a desfășurat o serie de activități pentru elaborarea programelor naționale, cum ar fi sesiuni de informare pe fiecare dintre cele trei fonduri, analizarea nevoilor instituționale, în corelație cu acțiunile finanțabile din Fonduri, reanalizarea și prioritizarea propunerilor (ideilor) de proiecte primite, verificarea și analiză preliminară a propunerilor/ideilor de proiecte primite de la structurile/instituțiile interesate, sesiuni de consultare publică, participări la sesiuni/conferințe organizate de Comisia Europeană și sesiuni de consultări informale cu Comisia Europeană.

Rezultatul consultării publice privind versiunea preliminară draft 2 cuprinde comentariile primite din partea potențialilor beneficiari și modalitatea în care acestea au fost integrate sau o justificare a motivului pentru care acestea nu au fost preluate în Programele Naționale:

Rezultatul consultării publice PN FAMI draft 2 centralizator

Rezultatul consultării publice PN IMFV draft 2 centralizator

Rezultatul consultării publice PN FSI draft 2 centralizator

În contextul principalelor activităților menționate mai sus și având în vedere propunerile relevante primite, clarificările solicitate și precizările COM, Autoritatea de Managemenet Afaceri Interne a definitivat versiunea oficială a Programelor Naționale 2021-2027 FSI, IMFV și FAMI.

La data de 15 octombrie 2021, în baza Notei Raport aprobată de conducerea ministerului, Autoritatea de Management Afaceri Interne a transmis oficial Comisiei Europene, prin intermediul sistemului electronic SFC2021, versiunile 1 ale Programelor Naționale 2021-2027 Afaceri Interne:

FSI sfc2021-7380644266435631229

IMFV sfc2021-372639734466716110

FAMI sfc2021-6374161759210040248

Mulțumim tuturor celor care au transmis propuneri, contribuții punctuale și comentarii !

Foto Khara Woods / Unsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut