7 December 2021
ro Română

Complementar finanțărilor gestionate prin Programul Național, Fondul securitate internă este implementat și de către Comisia Europeană (gestionare directă și indirectă) prin acțiuni ale Uniunii, care includ apeluri de proiecte, asistență de urgență, achiziții publice, acordări directe și acorduri de delegare.

Internal Security Fund – 2014-2020 – site dedicat COM: ISF POLICE / ISF BORDER-VISA

Cum functionează?
Pentru acțiunile UE, Comisia aprobă programe de lucru anuale care definesc prioritățile și obiectivele pentru fiecare an, inclusiv prioritățile pentru cererile de propuneri.

Cum se aplică?
Aplicația pentru obținerea finanțării se completează și transmite online printr-un portal dedicat – Propunerile pot fi trimise numai electronic prin intermediul portalului dedicat Single Electronic Data Interchange Area (SEDIA):

COM publică anual lista proiectelor atribuite.

Sari la conținut