24 February 2024

Fondul Securitate Interna FSI – RAPORT DE EVALUARE INTERMEDIARĂ 2017

publicat 16 ianuarie 2018 - editat 22 februarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Securitate Internă - Frontiere Vize 2014-2020Fondul Securitate Internă - Poliție 2014-2020Stadiu programe # 260 afișări

Rezumat raport – descarcă

Evaluarea intermediară s-a realizat în conformitate cu articolele 56 şi 57 din Regulamentul nr. 514/2014 şi a procedurilor de lucru ale Autorităţii Responsabile (denumita in prezentul raport de evaluare si AR).

Din punct de vedere administrativ, programul FSI este bine structurat, managementul de program realizându-se la nivelul AR, cu atribuţii delegate la nivelul ADF si AD FSI. Procedurile de lucru analizate ale acestuia (AR) sunt clare, cu menţiunea că acestea trebuie actualizate regulat în funcţie de schimbările legislative si ci in cazul eventualelor recomandari formulate de AA.

În cadrul programului FSI au fost luate în considerare cele 45 de proiecte aferente componentelor FSI Frontiere şi FSI Cooperare Polițienească, toate aflate în curs de implementare la 30.06.2017, precum şi cele 4 proiecte de Asistenţă Tehnică care asigură managementul la nivel de program.

Proiectele analizate nu prezintă întârzieri majore în ceea ce priveşte graficul de implementare al activităţilor (întârzieri mici fiind datorate în special schimbării legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice şi a dificultăţilor întâmpinate în realizarea procedurilor de achiziţii cauzate de legislaţia naţională în domeniu), nu s-au materializat riscuri care să conducă la rezilierea contractelor de finanţare nerambursabilă sau la nerealizarea indicatorilor prevăzuţi în proiecte.

Din punct de vedere al eficienţei şi al rezonabilitatii costurilor (principiul utilizării eficiente a fondurilor publice) se consideră că proiectele care au deja cheltuieli realizate au îndeplinit cu succes criteriile cuantificabile şi de calitate în ceea ce priveşte acest aspect. Contractele de achizitie –dotările cu echipamente, cat si cele de executie lucrari au fost realizate în condiţii de piaţă, controalele efectuate de AR, cât şi cele ale altor instituţii abilitate (ADF, AD FSI si AA) neavând ca efect aplicarea de corecţii financiare. În ceea ce priveşte serviciile derulate în cadrul proiectelor, acestea se încadrează în limita unor costuri rezonabile.

Proiectele sunt relevante atât cu privire la programul naţional, cât şi în ceea ce priveşte adresarea nevoilor efective ale beneficiarilor. În acest scop, managementul schimbării este abordat în proceduri uşor de implementat, existând, până la acest moment, o modificare a programului naţional. La nivel de proiect se realizează notificări şi acte adiţionale, fluxul şi gradul de aprobare fiind unul extrem de eficient.

În ceea ce priveşte coerența şi complementaritatea,  există la nivelul Autorităţii Responsabile o imagine completă a tuturor instrumentelor financiare externe nerambursabile, implementate la nivelul MAI, evitându-se astfel o dublă finanţare sau o posibilă suprapunere.

Sustenabilitatea proiectelor este tratată corespunzător de beneficiarii proiectelor în fișe de proiect ce însoţesc contractele de finanţare. AR intenţionează realizarea unor vizite de monitorizare ex-post pentru verificarea măsurilor aplicate de beneficiari în ceea ce priveşte menţinerea şi dezvoltarea acţiunilor implementate cu ajutorul programului. Pot fi aduse însă îmbunătăţiri în ceea ce priveşte modul de verificare şi raportare a sustenabilităţii proiectelor.

Cu privire la indicatori, considerăm că gradul de implementare al proiectelor este prea mic pentru a putea analiza modificări ale indicatorilor de impact în raport cu suportul acordat de fond. În acest sens, orice modificări ale indicatorilor de impact în cadrul acestei perioade se datorează modificării de context la nivel european sau naţional sau a proiectelor anterioare realizate şi nu pe baza rezultatelor obţinute.

În ceea ce priveşte indicatorii de realizare ai proiectelor, există creşteri în raport cu situaţia iniţială, iar aceasta este direct proporţională cu nivelul finanţării primite. Indicatorii raportaţi la nivel de proiect sunt în general coerenţi cu indicatorii programului şi cu gradul de realizare al proiectului.

Nivelul de birocraţie la nivelul programului este scăzut, acest lucru fiind dat şi de o gestionare eficientă a atribuţiilor în cadrul AR, precum şi de modul de structurare clar şi concis al fișelor de proiect. Raportarea se face trimestrial în baza rapoartelor de progres, acestea fiind în general succinte, însă cuprinzând elemente esenţiale ale implementării proiectelor.

Recomandările realizate în cadrul evaluării nu sunt majore, având ca scop atingerea mai rapidă a rezultatelor estimate în programul naţional, prin propunerea unei strategii de utilizare eficienta a economiilor din proiectele aflate in derulate sau prin supracontractare, asa cum se realizeaza si in cadrul programelor de fonduri structurale, realizarea unei raportări mai bune la nivel de proiect (corelarea indicatorilor de proiect cu cei de program, raportarea anuală către AR în perioda de durabilitate a proiectelor privind modul de realizare a sustenabilitatii proiectelor, precum şi cooptarea de experţi externi pentru verificarea proiectelor.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut