24 February 2024

Acțiuni specifice FSI 2021-2027 – Calendar orientativ apeluri de proiecte 2021-2022

publicat 28 decembrie 2021 - editat 1 februarie 2022

APELURICOM apeluri FAMI-IMFV-FSIFSI 2021-2027 Fondul securitate internă # # # 661 afișări

Comisia Europeană (CE) a aprobat Programul de lucru multianual 2021-2022 Facilitatea Tematică din cadrul Fondului Securitate Internă 2021-2027 (FSI2021+).  Documentul aprobat, disponibil pe siteul CE, stabilește planificarea generală a acțiunilor specifice preconizate a fi finanțate în perioada 2021-2022 din FSI2021+. 

Acțiunile specifice sunt proiecte naționale sau transnaționale care aduc valoare adăugată pentru Uniune și sunt în acord cu obiectivele Fondului și pentru care, mai multe sau toate statele membre ar putea primi alocare adițională programelor naționale, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 2021/1149 de instituire a Fondului pentru securitate internă. 

Comisia Europeană prin Direcția Generală Afaceri Interne și Migrație (DG HOME) este responsabilă pentru programarea acțiunilor specifice sub programele multianuale Facilitate Tematică și va lansa apeluri pentru a acorda Statelor Membre interesate posibilitatea de a transmite propuneri de proiecte. 

Pentru fiecare acțiune specifică sau pentru mai multe acțiuni, CE prin DG HOME va comunica Statelor Membre lansarea apelurilor de proiecte pentru exprimarea interesului, precum și o notă despre lansarea apelului, care va conține scopul și obiectivele acțiunilor specifice, criteriile de admisibilitate și de evaluare, termenul limită pentru depunere, planificarea preconizată pentru procesul de selecție și condițiile de implementare. De asemenea, va conține și formularul de aplicare pentru propunerea de proiect și formularul de buget, precum și declarație de parteneriat, pentru proiectele transnaționale. 

Aprobarea de către CE a finanțării din Facilitatea Tematică a unei propuneri de proiect va determina  alocarea unui sume suplimentare față de alocarea aferentă programului național al Statului Membru.

Pentru a fi admisibile pentru finanțare din Facilitatea Tematică, propunerile de proiecte trebuie transmise de solicitant/beneficiar către Autoritatea de Management Afaceri Interne, de regulă, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul limită de transmitere la CE. 

Potrivit comunicării CE transmisă Statelor Membre, calendar orientativ pentru lansarea apelurilor de propuneri de acțiuni specifice pentru finanțare din Facilitatea Tematică 2021-2022 – Fondul securitate internă 2021-2027 (informațiile sunt orientative, descrierea finală va fi furnizată în cadrul fiecărui apel care urmează să fie lansat):

Acțiunea specifică Detalii despre acțiunea specifică Dată estimativă a apelului
2.2.1 Titlu – EMPACT

Buget orientativ – 15.000.000 euro

Parteneriat – Grup de state membre – în parteneriat 

Tipul apelului – apel conținând o singură acțiune specifică 

Tipul procedurii – apel pentru exprimarea/manifestarea interesului sau pentru alocare 

Trimestrul 4 2021
Descrierea Acțiunii specifice 

Obiectivul acestei acțiuni specifice este de a permite părților interesate EMPACT să dezvolte operațiuni mai complexe și pe termen lung și de a crește cooperarea și coordonarea agențiilor de aplicare a legii și a altor autorități competente din și între statele membre cu alte organizații, prin finanțarea acțiunilor operaționale, astfel cum este prevăzut în planurile acțiunilor operaționale EMPACT, cu scopul de a implementa obiectivele strategice comune care se regăsesc în planul strategic multianual EMPACT, unul dintre rezultatele așteptate fiind dezvoltarea acțiunilor pe termen lung care ar putea perturba, în mod semnificativ, rețelele criminale active în Uniunea Europeană și tiparele de criminalitate utilizate de aceștia. 

3.3.1   Titlu – Traficul de ființe umane – suport acordat victimelor (servicii) 

Buget orientativ –2.000.000 euro

Parteneriat – depunere individuală

Tipul apelului – apel în comun cu FAMI 1.2.1 și 2.4.1 

Tipul procedurii – apel pentru exprimarea/manifestarea interesului 

Trimestrul 1 2022
Descrierea Acțiunii specifice 

Acțiunea specifică se va focusa pe furnizarea de servicii pentru victime, care sunt cetățeni UE sau persoane cu permise de ședere pe termen lung. Aceasta include servicii de sănătate mintală și fizică, consiliere, servicii de traducere și interpretare, unde se impune, asistență materială (mâncare, haine sau alt sprijin în natură), asistență juridică, meditație culturală, educație, consiliere profesională și activități de formare. Activitățile dezvoltate sub această acțiune pot include și servicii specifice pentru copii, victime ale traficului de persoane, precum evaluare individuală, acces la educație și atribuirea unui tutore legal pentru victime, dacă este relevant.  

3.4.1   Titlu – Tehnologie nouă pentru detectarea/analizarea online a conținutului terorist, protecția spațiilor publice, investigarea tranzacțiilor pe piața neagră 

Buget orientativ –3.000.000 euro

Parteneriat – depunere individuală sau în parteneriat cu alte state membre

Tipul apelului – apel în comun cu IMFV 1.2.1  

Tipul procedurii – apel pentru exprimarea/manifestarea interesului 

Trimestrul 1 2022
Descrierea Acțiunii specifice 

Acțiunea specifică are ca obiectiv suportul testării, validării, implementării și/sau transferului către alte state membre a noilor tehnologii și metode rezultate din proiectele de cercetare finanțate de Uniune în ceea ce privește protecția spațiilor publice, securitatea adunărilor în masă, etc. Impactul așteptat include:

  • Activarea sau/și absorbția mai rapidă a noilor tehnologii și a inovării pentru protecția spațiilor publice și a adunărilor în masă din cercetări și inovări anterioare, în special a cercetării și inovării în materie de securitate, finanțate de către Uniune;
  • Creșterea capacității în acord cu planurile naționale și europene de dezvoltare a capacităților (existente formal sau informal);
  • Creșterea autonomiei strategice europene în tehnologii pentru capabilitățile necesare identificate; 

Această acțiune are ca obiectiv suportul testării, validării, implementării și/sau transferului către alte state membre a noilor tehnologii și metode rezultate din proiectele de cercetare finanțate de Uniune în protecția spațiilor publice, securitatea adunărilor în masă, etc. Cu toate acestea, activități similare care se bazează pe noi tehnologii și metode care derivă din cercetări anterioare în alte domenii pot fi propuse. 

Proiectele finanțate pot susține tehnologii inovative fie în sensul unei infrastructuri pentru protecția spațiilor publice și securitatea adunărilor în masă, fie în sensul unor unelte și tehnologii pentru monitorizarea și siguranța mulțimii, sau/și instrumente de comunicare și orientare pentru agențiile de aplicare a legii în vederea asigurării protecției spațiilor publice și securității adunărilor în masă.

3.3.3    Titlu – Suport pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual asupra copiilor 

Buget orientativ –2.000.000 euro

Parteneriat –  depunere individuală sau în parteneriat cu alte state membre 

Tipul procedurii – apel pentru exprimarea/manifestarea interesului 

Trimestrul 3 2022
Descrierea Acțiunii specifice 

Această acțiune specifică se va focusa pe activități de prevenire și combatere a abuzului sexual și a exploatării sexuale a copiilor, care ar putea include posibila creare a Centrului UE în vederea prevenirii și combaterii abuzului sexual asupra copiilor. 

 

 

 

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut