1 March 2024

Acțiuni specifice FAMI 2021-2027 – Calendar orientativ apeluri de proiecte 2021-2022

publicat 29 decembrie 2021 - editat 1 februarie 2022

APELURICOM apeluri FAMI-IMFV-FSIFAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare # # # 1315 afișări

Comisia Europeană (CE) a aprobat Programul de lucru multianual 2021-2022 Facilitatea Tematică din cadrul Fondului azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI2021+).  Documentul aprobat, disponibil pe siteul CE, stabilește planificarea generală a acțiunilor specifice preconizate a fi finanțate în perioada 2021-2022 din FAMI2021+. 

Acțiunile specifice sunt proiecte naționale sau transnaționale care aduc valoare adăugată pentru Uniune și sunt în acord cu obiectivele Fondului și pentru care, mai multe sau toate statele membre ar putea primi alocare adițională programelor naționale, conform prevederilor Regulamentului UE nr. 2021/1147 de instituire a Fondului azil, migrație și integrare. 

Comisia Europeană prin Direcția Generală Afaceri Interne și Migrație (DG HOME) este responsabilă pentru programarea acțiunilor specifice sub programele multianuale Facilitate Tematică și va lansa apeluri pentru a acorda Statelor Membre interesate posibilitatea de a transmite propuneri de proiecte. 

Pentru fiecare acțiune specifică sau pentru mai multe acțiuni, CE prin DG HOME va comunica Statelor Membre lansarea apelurilor de proiecte pentru exprimarea interesului, precum și o notă despre lansarea apelului, care va conține scopul și obiectivele acțiunilor specifice, criteriile de admisibilitate și de evaluare, termenul limită pentru depunere, planificarea preconizată pentru procesul de selecție și condițiile de implementare. De asemenea, va conține și formularul de aplicare pentru propunerea de proiect și formularul de buget, precum și declarație de parteneriat, pentru proiectele transnaționale. 

Aprobarea de către CE a finanțării din Facilitatea Tematică a unei propuneri de proiect va determina  alocarea unui sume suplimentare față de alocarea aferentă programului național al Statului Membru.

Pentru a fi admisibile pentru finanțare din Facilitatea Tematică, propunerile de proiecte trebuie transmise de solicitant/beneficiar către Autoritatea de Management Afaceri Interne, de regulă, cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul limită de transmitere la CE. 

Potrivit comunicării CE transmisă Statelor Membre, calendar orientativ pentru lansarea apelurilor de propuneri de acțiuni specifice pentru finanțare din Facilitatea Tematică 2021-2022 – Fondul azil, migrație și integrare 2021-2027 (informațiile sunt orientative, descrierea finală va fi furnizată în cadrul fiecărui apel care urmează să fie lansat):

Acțiunea specifică Detalii despre acțiunea specifică Dată estimativă a apelului
1.2.1  Titlu – Identificarea timpurie și preluarea imediată a cazurilor cu victime ale traficului de ființe umane

Buget orientativ – 4.000.000 euro

Tip parteneriat – Grup de state membre – în parteneriat 

Tip apel – Pachet cu FAMI 2.4.1 și FSI 3.3.1 

Tip procedura – apel pentru exprimarea/manifestarea interesului

Trimestrul 1 2022
Descrierea Acțiunii specifice 

Acțiunile specifice ar trebui să includă toate aspectele care accelerează și facilitează depistarea timpurie și identificarea victimelor. Acestea includ activități de formare pentru ofițerii din prima linie (ofițeri de aplicare a legii, polițiști de frontieră, ofițeri de imigrație), pentru practicieni din domeniul sănătății mintale, asistenți sociali, personal educațional;

consolidarea capacităților, în special crearea de unități speciale în cadrul autorităților competente sau organizațiilor civile, care să se ocupe de traficul de ființe umane și să creeze o infrastructură IT adecvată pentru schimbul în timp util de informații cu privire la potențialele victime, autori și cazuri. Poate include, de asemenea, stabilirea unui registru unic pentru înregistrarea victimelor pentru a evita dubla numărare. Acțiunea poate servi, de asemenea, la înființarea sau consolidarea mecanismului național de preluare/referințe.

2.4.1   Titlu – Servicii pentru victimele traficului de ființe umane pentru resortisanții din afara UE

Buget orientativ –2.000.000 euro

Tip parteneriat – Grup de state membre – în parteneriat 

Tip apel – Pachet cu FAMI 1.2.1 și FSI 3.3.1

Tip procedura – apel pentru exprimarea/manifestarea interesului

Trimestrul 1 2022
Descrierea Acțiunii specifice 

Acțiunea specifică se va concentra pe furnizarea de servicii pentru victime, care sunt cetățeni din afara UE. Aceasta include servicii de sănătate fizică și mintală, servicii de consiliere, traducere și interpretare, dacă este necesară, asistență materială (de ex. hrană, îmbrăcăminte și alt sprijin în natură), asistență juridică, mediere culturală, educație, consiliere pentru obținerea unui job și formare profesională. Activitățile din cadrul acestei acțiuni pot include și activități specifice, servicii pentru copiii victime ale traficului de ființe umane, cum ar fi evaluări individuale, acces la educația și numirea unui tutore legal pentru copiii victime, dacă este cazul. Acțiunea specifică ar trebui să promoveze o abordare multi-instituțională și intersectorială. În plus ținând cont de gen, ar trebui să fie disponibile măsurile speciale de asistență pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii, persoane cu dizabilități, persoane LGBTQ+.

Această acțiune este menită să pună în aplicare Strategia UE privind combaterea traficului de ființe umane și să sprijine eforturile de implementare ale statelor membre. Această acțiune ar trebui să completeze programele naționale în ceea ce privește sprijinirea victimelor, în special statele membre având obligația să creeze adăposturi pentru victimele vulnerabile, iar în cadrul acestei acțiuni specifice pot fi finanțate alte instrumente și servicii de sprijinire a victimelor.

3.1.1   Titlu – Finalizarea proiectelor și activităților în derulare ale ERRIN

Buget orientativ –6.000.000 euro

Tip parteneriat – rețea existentă

Tip apel – Scrisoare de invitație către ERRIN

Tip procedura – alocarea de fonduri către un anumit stat membru

Trimestrul 4 2021
Descrierea Acțiunii specifice 

Perioada eligibilă a Rețelei europene de returnare și reintegrare / Programul ERRIN va fi oficial închis la 30 iunie 2022, iar activitățile dezvoltate și implementate în cadrul Programului se vor încheia la data de 30 iunie 2022. Există sarcini și responsabilități care vor trebui să continue până la 1 octombrie 2023.

Activitățile sunt:

– finalizarea asistenței de reintegrare a returnaților care au intrat în Programul de Servicii de Reintegrare Comună după 30 iunie 2021 și până la 1 iulie 2022 și care rămân beneficiari legali de asistență pentru reintegrare pe o perioadă de 1 an întreg de la un Furnizor de servicii;

– activități necesare din punct de vedere juridic și financiar pentru a aduce programul ERRIN până la închiderea oficială și

– activități de asistare a Frontex în primele faze de implementare și de corelare a activităților preluate de la ERRIN.

1.2.2    Titlu – Cooperarea între statele membre în domeniul evaluării lingvistice în domeniul azilului

 

Buget orientativ –6.000.000 euro

Tip parteneriat – Grup de state membre – în parteneriat 

Tip apel – apel unic

Tip procedura – apel pentru exprimarea/manifestarea interesului

Trimestrul 3 2022
Descrierea Acțiunii specifice 

Având în vedere absența foarte frecventă sau lipsa de încredere în documentele de identitate ale solicitanților de azil, SM au nevoie de instrumente eficiente pentru a identifica rapid țara/regiunea de origine a solicitanților de azil, care este un factor foarte important în examinarea cererilor de azil. În prezent, autoritățile alocă timp și efort considerabile pentru a investiga identitatea și țara de origine a solicitanților de azil, pe baza declarațiilor acestora. Analiza limbajului tradițional este deja folosită pentru a clarifica limba vorbită și, prin urmare, țara de origine. Cu toate acestea, procesul este costisitor și necesită timp, uneori necesită săptămâni sau chiar luni. În cazurile de aflux masiv de solicitanți de azil, capacitatea limitată a specialiștilor este depășită rapid.

Dezvoltarea instrumentelor moderne de evaluare a limbii (bazate pe noile dezvoltări tehnice care facilitarea analiza limbilor și dialectelor, precum și a schimbului de mostre și a schimbului de expertiză între statele membre) și utilizarea lor pe scară largă la nivel european ar putea în mod substanțial reduce eforturile autorităților și ar scurta timpul necesar examinării cererilor de azil.

Astfel de instrumente ar putea face procedurile de azil mai rapide, mai puțin consumatoare de resurse și mai eficiente. Procedurile de azil mai rapide ar putea permite o reducere a restanțelor existente și economii aferente condiţiilor materiale de primire (care ar fi asigurate pentru o perioadă mai scurtă de timp). Acţiunea specifică urmăreşte dezvoltarea și  implementarea unui proces comun de indicare și analiză a limbii, care ar fi accesibil țărilor UE+. În cadrul acestui proces ar fi combinate avantajele indicării automate a limbii cu beneficiile analizei lingvistice efectuate de specialist, oferind indicații și analize lingvistice „rapide” și „full track”, identificarea celor mai bune practici și schimbul de experiență între statele membre în cadrul rețelei BESA.

 

 

 

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut