26 September 2022 ro Română

Gestionarea proceselor de cercetare şi utilizare a Informațiilor din Țările de Origine – proiect RO#FAMI

publicat 24 martie 2022 - editat 30 august 2022

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 # # # # 318 afișări

Proiectul Gestionarea proceselor de cercetare și utilizare a Informațiilor din Țările de Origine FAMI/19.02.01.02 a fost implementat în perioada octombrie 2020 – octombrie 2021, cu finanțare din Fondul Azil, Migrație și Integrare.

Obiectivului general al proiectului a constat în menținerea funcțională a Portalului ITO și pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA.

Printre obiectivele specifice se regăsesc:

  • dezvoltarea, actualizarea şi administrarea portalului naţional ITO „Indicium”, având în vedere obiectivele Sistemului European Comun de Azil;
  • asigurarea accesului tuturor actorilor relevanți pentru procedura de azil la informaţii privind ţările de origine (ITO);
  • îmbunătățirea deprinderilor de utilizare a portalului „Indicium”  prin pregătirea utilizatorilor și realizarea de materiale suport;
  • sprijinirea factorilor de decizie prin furnizarea, inclusiv pe portalul ITO, de răspunsuri şi rapoarte de specialitate privind situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil, traduse în limba română.

Proiectul a fost implementat de către Consiliul Național Român pentru Refugiați și a beneficiat de un buget total în valoare de 363.462,95  LEI, și cofinanțarea europeană în valoare de 272.597,21 LEI, în baza contractului de finanțare semnat cu Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de Autoritate Delegată FAMI.

Proiectul a vizat asigurarea functionalitatii portalului naţional ITO „Indicium”, ȋn scopul facilitării accesului la ITO a tuturor factorilor implicaţi în procedura de azil, furnizarii cu promptitudine a materialelor bilingve elaborate lunar (rapoarte de tara, rapoarte tematice, buletine informative si fise de tara), precum şi sprijinirii factorilor de decizie implicați ȋn procedura de azil.

close

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Alte anunțuri din secțiunea # Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020
Sari la conținut