24 February 2024

Gestionarea proceselor de cercetare şi utilizare a Informațiilor din Țările de Origine ITO – proiect RO#FAMI

publicat 12 ianuarie 2023 - editat 12 ianuarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 # # # 987 afișări

În perioada iulie 2016- noiembrie 2022, Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) a implementat o serie de proiecte privind Gestionarea proceselor de cercetare şi utilizare a informațiilor din Țările de Origine – ITO (FAMI/16.02.01, FAMI/17.03.02.01, FAMI/17.03.02.02 FAMI/19.02.01.01, FAMI/19.02.01.02, FAMI/21.03.01)  în valoare totală de peste 2,36 milioane lei, din care 2,24 milioane lei fonduri nerambursabile (europene și naționale).

Proiectele au fost cofinanțate din Programul Național – Fondul Azil, Migrație și Integrare, în baza contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de către Autoritatea Delegată FAMI, Inspectoratul General pentru Imigrări.

Proiectele ITO – Gestionarea proceselor de cercetare şi utilizare a Informațiilor din Țările de Origine au vizat consolidarea cu prioritate a arhitecturii și dezvoltarea instrumentelor de informare și caracteristicilor tehnice de administrare a portalului ITO INDICIUM, menținut ca sistem funcțional de colectare, procesare și diseminare a datelor pentru o abordare modernă a procesului de furnizare și utilizare ITO, ȋn scopul:

  • facilitării accesului la ITO a tuturor tuturor părților implicate în procedura de azil;
  • furnizării cu promptitudine a materialelor bilingve elaborate lunar (rapoarte de țară, rapoarte tematice, buletine informative și fișe de țară);
  • sprijinirii factorilor de decizie implicați ȋn procedura de azil.

Obiectiv general a fost dezvoltarea și actualizarea portalului ITO și pregătirea utilizatorilor potențiali pe baza instrumentelor existente/expertizei dezvoltate de BESA, iar locația de implementare a fost Bucureşti. Obiectivele specifice ale proiectelor ITO sunt:

  • dezvoltarea, actualizarea şi administrarea portalului naţional ITO INDICIUM, având în vedere obiectivele Sistemului European Comun de Azil;
  • asigurarea accesului tuturor actorilor relevanți pentru procedura de azil la informaţii privind ţările de origine (ITO);
  • îmbunătățirea deprinderilor de utilizare a portalului „Indicium”  prin pregătirea utilizatorilor și realizarea de materiale suport;
  • sprijinirea factorilor de decizie prin furnizarea, inclusiv pe portalul ITO, de răspunsuri şi rapoarte de specialitate privind situaţia din ţările de origine ale solicitanţilor de azil, traduse în limba română.

Proiectul a vizat asigurarea functionalitatii portalului naţional ITO „Indicium”, ȋn scopul facilitării accesului la ITO a tuturor factorilor implicaţi în procedura de azil, furnizarii cu promptitudine a materialelor bilingve elaborate lunar (rapoarte de tara, rapoarte tematice, buletine informative si fise de tara), precum şi sprijinirii factorilor de decizie implicați ȋn procedura de azil.

Grupul țintă este reprezentat din toţi factorii relevanţi implicați ȋn procedura de azil: ofițeri de decizie, judecători, consilieri juridici, avocați, reprezentanți legali, specialişti ITO din Romania şi practicieni din alte state membre ale Uniunii Europene.

Proiectele ITO au asigurat furnizarea de informaţii din ţara de origine (ITO) către factorii implicaţi în procedura de azil prin intermediul portalului INDICIUM, prin întâlniri/consultări ale grupului de lucru, asigurarea funcţionării și actualizarea portalului naţional, informarea lunară a utilizatorilor portalului și realizarea și transmiterea răspunsurilor la solicitările de informații primite.

Au fost realizate şi publicate materiale ITO, a fost stabilită metodologia necesară pentru selectarea şi compilarea materialelor ITO, traducerea materialelor ITO realizate și diseminarea materialelor ITO. De asemenea, pentru pregătirea pe linia standardelor de calitate ITO a fost organizat un seminar tematic naţional cu utilizatorii portalului ITO. Echipa CNRR a asigurat vizibilitatea finanțării proiectelor, prin redactarea și ahiziţionarea unor elementelor de vizibilitate.

Prin implementarea proiectele ITO, au fost obținute rezultatele planificate care au contribuit la îmbunătăţirea accesului la informaţii din ţara de origine, prin operaționalizarea capacității de gestionare a portalului ITO și diseminare a documentelor, elaborarea și publicarea de materiale de interes pentru un număr cât mai mare de factori implicaţi în procedura de azil prin intermediul portalului ITO.

A fost realizat un portal modern, funcțional și disponibil tuturor actorilor implicați ȋn procedura de azil, realizat conform cerințelor grupului de lucru. Cu spijinul proiectelor ITO au fost publicate pe portal şi diseminate către actorii relevanţi în domeniul azilului peste 60 de informări lunare (Newsletter), au fost furnizate peste 5900 de răspunsuri privind ITO, au fost elaborate şi publicate pe portal peste 60 de rapoarte de ţară generale si bilingve, peste 60 de rapoarte tematice bilingve, peste 60 de buletine informative bilingve, peste 60 de fişe de ţară bilingve, peste 60 de chestionare de naţionalitate și au fost traduse peste 6800 de pagini cu informatii din tarile de origine.

Pe parcucursul derulării proiectelor ITO, peste 150 de persoane au fost pregătite în cadrul în cadrul seminariilor tematice naţionale organizate de CNRR, iar specialişti din cadrul IGI – DAI şi CNRR, au participat la două schimburi de experiență la Centrul de Documentare ACCORD Viena și Centrul de Documentare CEDOCA Bruxelles. Informaţiile obţinute în cadrul acestor schimburi de practici, au fost valorificate în cadrul activităţilor zilnice, precum şi în cadrul seminariilor naţionale organizate de CNRR pe linia informaţiilor din ţara de origine.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut