24 February 2024

MyRO Rețea regională de integrare a migranților în România – proiect RO#FAMI

publicat 24 martie 2022 - editat 12 ianuarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 # # # 482 afișări

Proiectul intitulat Rețea regională de integrare a migranților în România MyRO a fost implementat în perioada decembrie 2020 – decembrie 2021, cu finanțare din Fondul Azil, Migrație și Integrare.

Scopul proiectului a constat în facilitarea integrării beneficiarilor unei forme de protecție internațională (BPI) și a resortisanților țărilor terțe (TCN) în comunitățile gazdă din Regiunea 6. Proiectul își propune să ofere asistență și servicii integrate de sprijin și să promoveze incluziunea economică, socială și culturală a migranților, să încurajeze dialogul intercultural și să dezvolte și să consolideze în continuare colaborarea stabilită cu autoritățile și instituțiile locale, sectorul privat și alte entități legate de migrație.

Obiectivul principal al proiectului a constat în sprijinirea incluziunii sociale, economice și culturale a beneficiarilor unei forme de protecție (BPI) și a resortisanților țărilor terțe (TCN) în societatea românească prin asistarea acestora într-o manieră integrată în furnizarea de informații și servicii de care au nevoie (de exemplu, educație, sănătate, angajare, locuințe și servicii sociale, participare activă la viața comunității). Inițiativa a consolidat, de asemenea, colaborarea și implicarea activă în activitățile instituțiilor/autorităților, sectorului privat, societății civile, altor entități care pot sprijini integrarea migranților.

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

– Îmbunătățirea structurii furnizării de asistență pentru integrare pentru migranți;

– Promovarea participării active a migranților la viața socio-culturală și economică a comunității gazdă;

– Promovarea dialogului între actorii locali/regionali relevanți, inclusiv sectorul privat.

Proiectul a fost implementat de către Asociația Global Help și a beneficiat de un buget total în valoare de 1.625.768 LEI, și de cofinanțare europeană în valoare de 1.219.326,53  LEI, în baza contractului de finanțare semnat cu Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de Autoritate Delegată FAMI.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut