24 February 2024

Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne supune consultării publice proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetului de Monitorizare pentru Programele Naționale 2021-2027 Afaceri Interne  ROF CM și proiectul Metodologiei de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare a Programelor Naționale 2021-2027 Afaceri Interne Metodologie.

Comitetul de Monitorizare a Programelor Naționale 2021-2027 Afaceri interne este o structură fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a Fondurilor din domeniul Afaceri Interne şi se constituie în conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize.
Persoanele și instituțiile/organizațiile/structurile interesate pot transmite sugestii, propuneri sau comentarii privind documentele sus-menționate pe e-mail dedicate[@]mai.gov.ro, până la data de 20 iunie 2022.
Informații suplimentare privind fondurile europene dedicate afacerilor interne 2021-2027 sunt publicate pe site-ul www.fed.mai.gov.ro/in/fed-2021-2027/.

Vă mulțumim pentru cooperare,

Autoritatea de Management FAMI-FSI-IMFV

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut