1 March 2024

Sistemul de management și control al Programelor naționale 2021-2027 Afaceri interne – HG 868/2022

publicat 14 iulie 2022 - editat 25 aprilie 2023

Fonduri europene dedicate 2021-2027FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrareFSI 2021-2027 Fondul securitate internăIMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vizeLEGISLAȚIE, REGULI # 1277 afișări

Prin Hotărârea Guvernului nr. 868/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 687 din 11 iulie 2022, a fost stabilit și aprobat sistemul de management și control al programelor naționale Afaceri interne cofinanțate din fondurile europene dedicate afacerilor interne acordate României prin Cadrul financiar multianual 2021-2027, respectiv:

  • a) Fondul pentru azil, migrație și integrare, denumit în continuare FAMI, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.147 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare;
  • b) Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, denumit în continuare IMFV, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.148 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire, ca parte a Fondului de management integrat al frontierelor, a Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize;
  • c) Fondul pentru securitate internă, denumit în continuare FSI, instituit de Regulamentul (UE) 2021/1.149 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 iulie 2021 de instituire a Fondului pentru securitate internă.

Sistemul de management și control este format din autoritățile și structurilor naționale cu responsabilități de coordonare, gestionare și control al programelor naționale Afaceri interne, respectiv din:

  • Comitetul de monitorizare
  • Comitetul director
  • Autoritatea de management Afaceri interne – Direcția fonduri externe nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne
  • Autoritatea de audit din cadrul Curții de Conturi a României,
  • Organismul intermediar financiar contabil – Direcția generală financiară din Ministerul Afacerilor Interne
  • Organismul intermediar afaceri interne – Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  • Organismul intermediar azil, migrație și integrare – Inspectoratul General pentru Imigrări.

Foto Jason GoodmanUnsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut