24 February 2024

Acordul de Parteneriat privind fondurile europene pentru perioada de programare 2021-2027, între România și Comisia Europeană, a fost aprobat oficial.

Acest document programatic stabileşte viitoarele linii strategice de finanţare şi complementaritatea dintre fondurile europene alocate conform Regulamentului 2021/1060 privind dispozițiile comune, inclusiv privind fondurile europene dedicate afacerilor interne 2021-2027.

Conform Regulamentului UE 2021/1060, statele membre trebuie să asigure coordonarea, complementaritatea și coerența dintre fonduri si programele prin care acestea sunt implementate, fiind necesar să asigure mecanisme cheie de coordonare între entitățile competente, pentru a evita duplicarea finanțării pe parcursul programării și al implementării. Evitarea duplicării în implementare va fi asigurată prin comitetele de monitorizare pentru fiecare program, care să asigure gestionarea și implementarea eficientă a programelor.

Potrivit Acordului de parteneriat, coordonarea, demarcarea si complementaritatea dintre fondurile europene dedicate Afacerilor Interne (Fondul Azil, Migrație și Integrare – FAMI, Fondul Securitate Internă – FSI și Instrumentul pentru Managementul Frontierelor și Politica de Vize – IMFV) vor fi asigurate în mod integrat de către o autoritate de management unică multi-fond din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (AM AI), în cadrul a trei Programe Naționale distincte (PN FAMI, PN FSI, PN IMFV), în special prin corelarea și sincronizarea intervențiilor finanțate privind migrația legală, securizarea frontierelor externe ale UE, lupta împotriva traficului de droguri, platforme și sisteme care pot contribui la combaterea criminalității transfrontaliere și a terorismului.

De asemenea, pentru a se asigura complementaritatea intervențiilor și pentru a evita dubla finanțare între fondurile dedicate afacerilor interne și celelalte fonduri prevăzute în Regulamentul 1060/2021, Autoritatea de management a programelor naționale afaceri interne va asigura consultări interinstituționale cu ministerele relevante în ceea ce privește programele naționale afaceri interne și va transmite în mod sistematic informații privind apelurile de proiecte, precum și proiectele/operațiunile selectate la finanțare din fondurile europene dedicate Afacerilor Interne. Mecanismul de asigurare a complementarităților și sinergiilor include și consolidarea funcției Comitetului de Monitorizare pentru Programele Naționale Afaceri Interne.

Alte detalii:

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut