23 May 2024

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare (v1.2) – aprobat de Comisia Europeană

publicat 23 decembrie 2022 - editat 23 decembrie 2022

Fonduri europene dedicate 2021-2027FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrarePrograme Naționale 2021-2027 # # # 1092 afișări

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare, cofinanțat din Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), a fost aprobat oficial de Comisia Europeană prin Decizia COM nr. C(2022)8464 din 21.11.2022.

Programul Național se va axa pe sprijinirea nevoilor pe termen mediu în domeniul azilului, integrării, returnării și solidarității, stabilind pentru fiecare domeniu obiectivele prioritare și acțiunile planificate pentru îndeplinirea acestora. Programarea multianuală a fost realizată pe baza unui amplu proces de consultare cu societatea civilă și potențialii beneficiari ai fondului și va permite adaptarea la noile provocări identificate în timpul implementării.

Programul național a fost elaborat de Autoritatea de Management Afaceri Interne 2021-2027, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, având în vedere analizele instituționale ale autorităților relevante, precum și după mai multe sesiuni de consultare publică și interinstituțională cu toți partenerii naționali relevanți, inclusiv cu societatea civilă și organizațiile internaționale prezente în România.

Domeniile și măsurile de intervenție din Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare vor contribui direct la gestionarea eficace a migrației, obiectivul de politică al FAMI, și se vor axa pe consolidarea și dezvoltarea sistemului european comun de azil, sprijinirea nevoilor pe termen mediu în domeniul integrării, returnării și solidarității.

Programul Național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare (v1.2): PN2021-2027FAMI_sfc2021-PRG-2021RO65AMPR001-v1.2

Referințe:

https://www.mai.gov.ro/programele-nationale-2021-2027-cofinantate(…)

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut