1 March 2024

INTEG-RO Integrarea străinilor cu ședere legală în România – proiect RO#FAMI

publicat 23 decembrie 2022 - editat 12 ianuarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 # # # # 583 afișări

Proiectul INTEG-RO Integrarea străinilor cu ședere legală în România (FAMI/20.02.01.01) a fost implementat de către Fundația ICAR în parteneriat cu AidRom (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România) în 3 etape, având o durată totală de 28 de luni, începând cu data de 26.09.2020. Valoarea totală a acestuia este de 3.217.639,4 lei din care 98% este finanțată prin Programul Național 2014-2020 Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, iar 2% din contribuția proprie a Solicitantului.

Prin intermediul proiectului, Fundația ICAR și AidRom a contribuit la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție (BPI) și a resortisanţii ţărilor terţe (RTT) cu şedere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).

Activitățile proiectului au fost derulate în Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) și s-au axat pe:

  • Derularea unui program de servicii pentru sprijinirea integrării beneficiarilor de protecție internațională (BPI) și străinilor din țări terțe cu ședere legală (RTT)
  • Oferirea unor servicii specifice pentru BPI și RTT vulnerabili de tipul: consiliere socială, cursuri de limba română și activități de acomodare culturală, activități sociale, culturale și recreaționale, consiliere psihologică, servicii medicale, consiliere și asistență juridică, inclusiv sprijin material pentru traducere, legalizare, apostilare a tuturor documentelor conexe procesului de integrare, asistenţă în vederea susţinerii copiilor înscrişi în sistemul educaţional preșcolar și școlar, suplimentar celor asigurate de către IGI, suportarea cheltuielilor de chirie pentru BPI înscriși în programul de integrare, stimulente materiale etc.
  • Informare pentru grupurile țintă – se realizează prin intermediul unor broșuri și pliante informative pentru cele două grupuri țintă ale proiectului din Regiunea 3.
  • Crearea și dezvoltarea unor rețele locale de sprijin pentru integrarea BPI și RTT – activitatea constă în menținerea și dezvoltarea rețelelor locale de sprijin pentru integrarea BPI și RTT din regiune, deja create de către Beneficiar și Partener, formate cu autorități locale și organizații partenere. În urma tuturor acestor demersuri, a crescut accesibilitatea serviciilor oferite beneficiarilor din Regiunea 3, astfel, până la finalul anului 2021, 646 de BPI și RTT au participat la cel puțin una dintre activitățile proiectului.
  • Promovarea și vizibilitatea proiectului – realizată prin intermediul materialelor de vizibilitate, organizarea evenimentelor de promovare a proiectului, purtarea unei vestimentații adaptate anotimpului de către personalul din cadrul proiectului cu imprimarea elementelor de vizibilitate.

Comunicatele referitoare la proiect se regăsesc în pagina dedicată proiectului: http://www.icarfoundation.ro/category/in-derulare-ro/fami-20-02-01-0103/

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut