1 March 2024

Soluție de acces la serviciile oferite de NUI-EES către infrastructurile naționale – proiect RO#FSIB

publicat 12 ianuarie 2023 - editat 12 ianuarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Securitate Internă - Frontiere Vize 2014-2020 # # # # 475 afișări

Proiectul ROFSIB2020OS2A13P04 – „Soluție acces la serviciile oferite de NUI-EES către infrastructurile naționale”, implementat de către Ministerul Afacerilor Externe, în perioada octombrie 2020 – iunie 2021, a contribuit la modernizarea infrastructurilor de acces la serviciile oferite de NUI, în vederea operaționalizării la nivel național al sistemului EES și a punctului național de acces.

Proiectul în valoare totală de 1.412.909,00 lei fără TVA a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național – Fondul pentru Securitate Internă – Componenta Frontiere și Vize, în baza contractului de finanțare încheiat între Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI și MAE.

Regulamentul (UE) 2017/2226 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2017 prevede instituirea Sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre. Acest sistem permite înregistrarea şi stocarea datei, orei şi locului de intrare şi ieşire şi a refuzului intrării în ceea ce îi priveşte pe resortisanţii ţărilor terţe la frontierele externe, precum şi furnizarea accesului statelor membre la aceste informaţii. Autorităţile naţionale competente care au acces la EES sunt autorităţile de frontieră, autorităţile responsabile în domeniul vizelor şi autorităţile responsabile în domeniul imigraţiei, în sensul regulamentului. Totodată, fiecare stat membru trebuie să:

  • asigure infrastructura IT &C pentru găzduirea interfeţei naţionale unice;
  • integreze infrastructura naţională de frontieră existentă şi să o conecteze la NUI (NUI – National Uniform Interface), în mod securizat;
  • asigure condiţiile tehnice necesare accesării datelor EES de către autorităţile responsabile în domeniul vizelor şi autorităţile responsabile în domeniul imigraţiei.

La nivelul Ministrului Afacerilor Externe au fost îndeplinite activităţi aferente instalării, reconfigurării, modernizării şi adaptării actualei soluţii de acces la servicii, astfel încât aceasta să poată suporta şi noile servicii oferite de NUI-EES, la capacităţile de bandă şi performantele solicitate de sistemul central EES. Echipamentele achiziționate, instalate şi configurate fac parte din categoriile Firewall si Switch, fiind soluţie redundantă pentru conectarea TAP, NUI, link sincronizare NUl-uri, conectare catre sistemele nationale.

Rezultatul obținut prin derularea acestui proiect a fost îndeplinirea la zi a cerințelor tehnice și de securitate impuse de catre UE privind Sistemul de intrare/ieşire (EES).

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut