24 February 2024

Consiliere, asistența juridică, interpretare și reprezentarea în instanţă pentru străinii cu decizii de returnare – proiect RO#FAMI

publicat 12 ianuarie 2023 - editat 12 ianuarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 # # # 652 afișări

Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) a implementat în perioada noiembrie 2015 – decembrie 2022 proiecte privind Consilierea și asistența juridică, interpretare și reprezentarea în instanţă pentru străinii ce fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României (FAMI/15.02.01, FAMI/16.04.01, FAMI/17.04.01, FAMI/18.04.03.01, FAMI/18.04.03.02, FAMI/20.03.03.01, FAMI/20.03.03.02), în valoare totală de peste 1,40 milioane lei, din care 1,36 milioane lei fonduri nerambursabile (europene și naționale).
Proiectele au fost cofinanțate din Programul Național – Fondul Azil, Migrație și Integrare, în baza contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de către Autoritatea Delegată FAMI, Inspectoratul General pentru Imigrări.
Proiectele „Asistență juridică acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare” vizează asigurarea minimelor garanții în ceea ce privește posibilitatea de a face uz de căile de atac prevăzute de legislaţia în vigoare pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare, prin acordarea de servicii de consiliere juridica, asistenţă juridică, interpretare şi reprezentare juridică în instanţă.
Obiectivele specifice ale proiectelor:
a. Consiliere juridică acordată RTT care au primit o decizie de returnare, inclusiv o decizie de returnare sub escortă și se află într-un centru de cazare a străinilor luați în custodie publică, cu privire la calea de atac prevăzută de legiuitor, precum și referitor la remediile juridice incidente (în ceea ce priveste decizia de returnare, inclusiv sub escortă/ordonanța de luare în custodie publică), acordată într-o limbă pe care o înteleg sau se presupune în mod rezonabil că o înțeleg;
b. Asistență juridică privind formularea plângerilor și a altor acte procedurale pentru RTT care fac obiectul unei decizii de returnare inclusiv de returnare sub escortă/al unei ordonanțe de luare în custodie publică;
c. Reprezentare juridică în instanță a RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare, inclusiv de returnare sub escortă/ ordonanțe luare în custodie publică, funcție de nevoile identificate;
d. Informarea și pregatirea interpreților/consilierilor juridici/avocaților nou recrutați precum și a celor deja prezenți în rețeaua CNRR pentru a fi implicați în procedurile juridice derulate anterior implementării propriu-zise a returnării precum și pentru a se consolida rețeaua de specialiști pe probleme de migrație din cadrul CNRR.
Grupul țintă beneficiar direct al acțiunilor de consiliere și asistență prevăzute în proiectul de față este reprezentat de cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și se află în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad și/sau Otopeni, cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare, care au avut un drept legal de ședere si care vor să rămână în continuare pe teritoriul României, precum și cetățenii străini minori care fac obiectul unei decizii de returnare.
În cadrul proiectelor au fost asigurate activități de consiliere, asistență juridică și reprezentare în instanță acordată RTT ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escorta, aflați în custodie publică, inclusiv furnizarea de informaţii clare şi relevante cu privire atât la decizia de returnare sub escortă cât și la ordonanța de luare în custodie publică, asistență juridică personalizată și reprezentare juridică în instanță.

Pentru consilierea, asistența juridică și reprezentarea în instanță a RTT care fac obiectul unei decizii de returnare și vor să rămână pe teritoriul României au fost realizate activități pentru informarea și consilierea juridică directă acordată RTT care au primit o decizie de returnare cu termen de plecare voluntară (care nu sunt cazați în centrele de custodie publică), la nivelul întregii țări, privind remediile juridice prevăzute de legislația în vigoare, a fost asigurată informarea si consilierea juridică directă acordată RTT din Bucuresti, Ilfov si Arad, care au primit o decizie de returnare, privind remediile juridice prevăzute de legislația în vigoare, precum și reprezentarea juridică în instanță.

Au fost organizate activități pentru pregătirea avocaților și interpreţilor, elaborarea si diseminarea materialelor informative privind asistența juridică și lingvistică pentru migranții ce fac obiectul unei decizii de returnare, inclusiv prin extinderea și consolidarea reţelei de avocați în vederea îmbunătăţirii asistenţei juridice și a reprezentării în instanță și asigurarea de asistenţă lingvistică și traducerea documentelor necesare susținerii cauzei.

Proiectele au inclus activități și achizițiii pentru asigurarea vizibilităţii proiectelor, precum și misiuni și întâlniri de coordonare la care vor lua parte toţi membrii personalului implicaţi în desfăşurarea activităţilor proiectului, peste 30 de misiuni de informare/documentare/monitorizare.

Cu sprijinul proiectelor, peste 3.000 de migranți care fac obiectul unei decizii de returnare (inclusiv sub escortă) au fost consiliați juridic și, la nevoie, reprezentați în instanță de către avocati. iar peste 80 de avocaţi şi 15 interpreţi au fost pregătiţi în cadrul sesiunilor de pregătire organizate de CNRR privind asistența juridică/lingvistica pentru migranții ce fac obiectul unei decizii de returnare.
În cadrul sesiunilor de pregătire în format fizic sau on-line, au fost distribuite avocatilor și interpreților colaboratori ai CNRR, precum şi structurilor teritoriale ale IGI, materiale relevante în domeniu: culegere de cazuri relevante în domeniul migrației, glosar multilingvistic, îndrumar de conduită și bune practici pentru interpreții ce activează în domeniul migrației şi, după caz, materiale informative și de pregătire realizate (”caiet de seminar” – material informativ sintetic, relevant pentru actori relevanți implicați în materia migrației, afișe, pliante etc.).

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut