24 February 2024

Monitorizarea misiunilor de returnare forțată – proiect RO#FAMI

publicat 12 ianuarie 2023 - editat 12 ianuarie 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020 # # # 593 afișări

În perioada martie 2016 – mai 2022, Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) a implementat o serie de proiecte privind Monitorizarea misiunilor de returnare forțată (FAMI/15.04.01 FAMI/17.01.01 FAMI/18.01.01.01 FAMI/18.01.01.02 FAMI/20.01.02.01 FAMI/20.01.02.02), în valoare totală de peste 0,7 milioane lei, din care peste 0,6 milioane lei finanțare nerambursabilă 95% (europeană și națională).
Proiectele au fost cofinanțate din Programul Național – Fondul Azil, Migrație și Integrare, în baza contractelor de finanțare nerambursabilă acordate de către Autoritatea Delegată FAMI, Inspectoratul General pentru Imigrări.
Proiectele au urmărit respectarea standardelor UE, a drepturilor omului și demnității migranților cu ședere ilegală pe teritoriul României, pe timpul operațiunilor de returnare sub escortă desfățurate de Inspectoratul General pentru Imigrari.
A fost asigurată monitorizarea activităților de returnare prin conducerea străinului sub escortă în țara de origine/de destinație, sau, după caz, până la frontieră, în vederea îndepărtării de pe teritoriul României, din perspectiva respectării standardelor UE și în special a normelor revizuite emise de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, în toate etapele activitaților respective (anterioară returnării, procedura de returnare propriu-zisă, tranzituri, sosire/primire după caz în țara de returnare);
Cu ajutorul proiectelor a fost creat cadrul organizatoric necesar realizării în bune condiții a activităților de monitorizare a returnării sub escortă.
Proiectele au fost derulate în Bucuresti, în punctele de trecere a frontierei de stat prin care se fac returnări sub escortă și pe traseele pe care sunt conduși cu escortă spre tara de destinație sau de origine migranții returnați forțat.

Grupul țintă al proiectelor a fost reprezentat de:
– cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă (inclusiv cei condamnați cu expulzare), se află în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad și Otopeni și sunt efectiv îndepărtați de pe teritoriu prin conducerea lor sub escortă până în țara de origine sau de destinație;
– cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă (inclusiv cei condamnați cu expulzare), se află în Centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică Arad și Otopeni și sunt efectiv îndepărtați de pe teritoriu prin conducerea lor sub escortă până la frontiera de stat a României;
– cetăţenii străini ce fac obiectul unei decizii de returnare sub escortă și care sunt îndepărtați de pe teritoriu în 24 de ore de la depistare, prin conduserea lor până la frontiera de stat a României;
– cetățenii străini minori neînsoțiți ce fac obiectul unei decizii de returnare de pe teritoriul României și sunt însoțiți până în țara de origine sau de destinație;

Pentru stabilirea cadrului organizatoric necesar desfășurării activităților de monitorizare, au fost desfășurate activități privind actualizarea procedurilor de lucru privind monitorizarea activităților de returnare sub escortă a migranților cu ședere ilegală și urmărirea apariției la nivelul Uniunii Europene a unor documente relevante privind procedurile de returnare sub escortă și de monitorizere

Monitorizarea activității de returnare sub escortă a migranților aflați în custodie publică și a celor îndepărtați în 24 de ore de la depistare a inclus mai multe subactivităţi, cum ar fi monitorizarea activității desfășurate în punctele de trecere a frontierei de stat în vederea predarii acestora către autoritățile din statul vecin sau în vederea îmbarcării într-o cursa aeriana, precum și monitorizarea activității de returnare cu escortă până în țara de origine sau de destinație a migranților.

A fost realizată actualizarea cadrului organizatoric necesar monitorizării activităţilor de returnare sub escortă prin transmiterea pentru actualizarea, agrearea şi aprobarea acestora, a procedurilor de lucru între Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi.
Un aspect important, survenit în ultimii 2 ani, este acela de a urmării în permanență condițiile de deplasare pentru efectuarea activităților de monitorizare (atât pe teritoriul național cât și în afara acestuia), în contextul în care toate tările de interes pentru activitatea de returnare a migranților cu ședere ilegală au adoptat măsuri restrictive de deplasare a persoanelor pe teritoriul propriu menite să limiteze extinderea cazurilor de infectare cu virusul SARS COV 2.
Ca o consecinţă a prevederilor legislative, CNRR a contactat, de fiecare dată, Instituţia Avocatul Poporului, informând-o despre faptul că CNRR desfășoară activități de monitorizare.
În cadrul proiector, în urma analizării datelor primite cu privire la desfăşurarea unor activităţi de îndepărtare sub escortă a unor migranţi cu sedere ilegală, s-au desfăşurat activităţi de monitorizare a returnărilor sub escortă a migranților cu sedere ilegală efectuate de către Inspectoratul General pentru Imigrări, punându-se un accent deosebit pe respectarea drepturilor şi demnităţii persoanelor returnate sub escortă, aşa cum este stipulat şi în Procedura Comună încheiată între Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi.
Pe parcursul derularii proiectelor, au fost efectuate peste 270 de activitati, fiind monitorizată returnarea sub escortă a cel puţin 700 de migranți, peste 90 de acțiuni desfășurându-se până în țara de origine sau de destinație, ultima țara de tranzit sau până pe aeroportul unde se constituie zborul comun sub egida FRONTEX.
Fiecare acţiune externă de monitorizare a fost precedată de activităţi de organizare a deplasării reprezentantului CNRR în mod obligatoriu cu aceeaşi cursă comercială ca şi cea folosită de echipele Inspectoratul General pentru Imigrări pentru conducerea efectivă a migranţilor în ţara de origine sau de destinaţie.
Pentru fiecare activitate de monitorizare, indiferent de tipul acesteia, consilierul CNRR care s-a ocupat de activitatea respectivă a întocmit un raport ce cuprinde aspectele constatate, concluzii şi recomandări – raport înaintat ulterior Inspectoratul General pentru Imigrări;
De asemenea, rapoartele de monitorizare întocmite s-au transmit şi la Instituţa Avocatul Poporului, informând în acest sens şi Inspectoratul General pentru Imigrări.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut