23 May 2024

Procedura aplicabilă beneficiarilor privați pentru achizițiile finanțate din fonduri europene dedicate afacerilor interne 2021-2027 – proiect Ordin

publicat 16 februarie 2023 - editat 26 iulie 2023

LEGISLAȚIE, REGULIConsultare publică, transparență decizionalăFAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrareFSI 2021-2027 Fondul securitate internăIMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize # # # 1421 afișări

În secțiunea Transparență decizională a siteului MAI a fost publicat în data de 15.02.2023, proiectul Ordinului ministrului afacerilor interne privind aprobarea procedurii aplicabile beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, de servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene dedicate afacerilor interne 2021-2027.

Proiect OMAI – (descarcă fişier în format ‘pdf’)

Referat de aprobare – (descarcă fişier în format ‘pdf’)

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării anunțului, pe adresa de e-mail menționată în secțiunea Transparență decizională a MAI.

CUPRINS ANEXĂ – Procedura aplicabilă beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene dedicate afacerilor interne 2021-2027
Capitolul A – Domeniu de aplicare
Capitolul B – Prevederi generale
Capitolul C – Definiții
Capitolul D – Achiziția directă
Secţiunea D1. Pragurile valorice aferente achiziției directe
Secţiunea D2. Documentele justificative aferente achiziției directe
Secţiunea D3. Reguli aplicabile achiziției directe
Secţiunea D4. Dosarul achiziției directe
Capitolul E Achiziție competitivă
Secţiunea E1 Reguli și principii aplicabile
Secţiunea E2 Elaborarea cerințelor tehnice
Secțiunea E3 Determinarea valorii estimate
Secțiunea E4 Cerințe minime de transparență
Secțiunea E5 Derularea procedurii
E5.1. Prospectarea pieței – publicarea anunțului prealabil
E5.2. Analiza ofertelor și elaborarea notei privind rezultatul procedurii
E5.3. Anunțul privind rezultatul procedurii
E5.4. Contestarea
Secțiunea E6 Contractul de achiziție
E6.1. Semnarea și implementarea contractului de achiziție
E6.2. Modificarea contractului de achiziție
E6.3. Ajustarea prețului
Secțiunea E7 Dosarul achiziției
Secțiunea E8 Excepții de la aplicarea unor reguli
Capitolul F – Verificările efectuate, corecțiile financiare și principiile aplicabile
Secţiunea F1 Achiziții directe
Secţiunea F2 Achiziție competitivă
Secţiunea F3 Aplicarea principiului proporționalității

Foto Simple stripesUnsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut