24 February 2024

Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe 2007-2013

publicat 3 octombrie 2013 - editat 3 octombrie 2020

ISTORIC - programe finalizatePG SOLID 2007 - 2013 365 afișări

Cadrul legislativ:

 • Decizia Consiliului UE 435/2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
 • Ordinul MAI 277/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică și financiară, gestionarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Fondul european pentru refugiați, Fondul european de returnare și Fondul european de integrare a resortisanților țărilor terțe din cadrul Programului general „Solidaritatea și gestionarea fluxurilor migratorii”

Obiectivul general al Fondului este sprijinirea eforturilor depuse de statele membre de a permite resortisanţilor ţărilor terţe cu origini economice, sociale, culturale, religioase, lingvistice şi etnice diferite să întrunească condiţiile de rezidenţă şi de a înlesni integrarea acestora în societăţile europene.

Obiectivele specifice ale Fondului sunt descrise astfel:

(a) înlesnirea elaborării şi punerii în aplicare a unor procedure de admitere relevante pentru procesul de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe şi care să susţină acest proces;

(b) elaborarea şi punerea în aplicare a procesului de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe nou-veniţi în statele membre;

(c) sporirea capacităţii statelor membre de a elabora, pune în aplicare, monitoriza şi evalua politici şi măsuri de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe;

(d) schimbul de informaţii, al celor mai bune practici şi a cooperării în cadrul şi între statele membre în vederea elaborării, punerii în aplicare, monitorizării şi evaluării politicilor şi măsurilor de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe.

Acţiuni eligibile prin Fondul European de Integrare, subscrise obiectivelor specifice, sunt următoarele:

 • pregătirea resortisanţii ţărilor terţe pentru integrarea mai eficientă în societatea-gazdă prin sprijinirea unor măsuri prealabile călătoriei care le permit acestora să dobândească cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru integrare, cum ar fi formarea profesională, pachetele de informaţii, cursurile exhaustive de orientare civică şi cursurile de limbă în ţara de origine; 
 • programe şi activităţi menite să prezinte resortisanţii ţărilor terţe care sunt nou-veniţi societăţii-gazdă şi să le permită să dobândească cunoştinţe fundamentale cu privire la limba, istoria, instituţiile, caracteristicile socio-economice, viaţa culturală şi normele şi valorile fundamentale ale societăţii-gazdă, precum şi să completeze astfel de programe şi activităţi existente;
 • îmbunătăţirea accesului resortisanţilor ţărilor terţe la bunuri şi servicii publice şi private, oferind servicii intermediare, de interpretare şi traducere, printre altele, precum şi îmbunătăţind capacităţile interculturale ale personalului;
 • elaborarea şi punerea în aplicare de formări interculturale, procese de consolidare de capacităţi şi de gestionare a diversităţii, formarea personalului în organizaţii publice şi private care sunt prestatoare de servicii, inclusiv instituţiile educative;
 • introducerea şi punerea în aplicare de scheme de colectare şi analiză a informaţiilor privind nevoile diferitelor categorii de resortisanţi ai ţărilor terţe la nivel local şi regional, implicând platforme de consultare a resortisanţilor ţărilor terţe şi de schimb de informaţii între actorii implicaţi, precum şi realizând studii în rândul comunităţilor de imigranţi pe tema modului optim de a satisface aceste nevoi;
 • campanii de sensibilizare, în special în mass-media prin intermediul cărora crește nivelul de acceptare a migraţiei în societăţile-gazdă, precum şi nivelul de acceptare a măsurilor de integrare.

Rezultate

În cadrul Programelor Anuale au fost implementate, prin Fondul European de Integrare, proiecte, după cum urmează:

 • Programul Anual 2007 – 1 proiect – în valoare de 178.853,99 Euro
 • Programul Anual 2008 – 7 proiecte – în valoare de 460.947,60 Euro
 • Programul Anual 2009 – 4 proiecte – în valoare de 606.338,43 Euro
 • Programul Anual 2010 – 6 proiecte – în valoare de 1.037.966,56 Euro
 • Programul Anual 2011 – 5 proiecte – în valoare de 1.173.127,63 Euro

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut