20 April 2024

Programul general Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii

publicat 3 octombrie 2010 - editat 3 octombrie 2020

ISTORIC - programe finalizatePG SOLID 2007 - 2013 466 afișări

După dobândirea a calităţii de Stat Membru al Uniunii Europene, în prezent, România se află într-o perioadă de dezvoltare pe baza fondurilor externe nerambursabile.

Fondul European pentru Refugiaţi face parte alături de Fondul European de Returnare, Fondul European pentru integrarea resortisanţilor ţărilor terţe şi Fondul pentru Frontierele Externe din cadrul Programului General Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii.

Legislaţia comunitară care stă la baza instituirii celor patru fonduri mai sus-menţionate este următoarea:

– Decizia nr. 435 a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului European de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”(2007/435/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168 din 28.06.2007;

 – Decizia nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, precum şi de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului (2007/573/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 06.06.2007;

– Decizia nr. 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru Frontierele Externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” (2007/574/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L144 din 06.06.2007;

– Decizia nr.575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului European de Returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”(2007/575/CE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 06.06.2007.

România a devenit beneficiar al asistenţei financiare acordate în contextul Programului General „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” începând cu anul 2008, cu excepţia Fondului pentru Frontierele Externe, pe care l-a accesat începând cu  data de 01 ianuarie 2010, în virtutea prevederilor înscrise la punctul (19) din preambulul Deciziei nr. 574/2007/CE şi a faptului că ţara noastră beneficiază în prezent de instrumentul financiar temporar Facilitatea Schengen şi pentru fluxurile de numerar, pentru a finanţa acţiunile la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a aquis-ului Schengen şi a controalelor la frontierele externe.

Obiectivele generale ale programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” diferă pentru cele patru fonduri, după cum urmează:

– pentru Fondul European pentru Refugiaţi constă în sprijinirea şi încurajarea eforturilor depuse de statele membre de a admite refugiaţii şi persoanele deplasate în teritoriu şi de a face faţă efectelor acestei admiteri, ţinând seama de legislaţia comunitară în domeniu.

– pentru Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe constă în sprijinirea eforturilor depuse de statele membre de a  permite resortisanţilor ţărilor terţe cu origini economice, sociale, culturale,  religioase, lingvistice şi etnice diferite să întrunească condiţiile de rezidenţă şi de a înlesni integrarea acestora în societăţile europene.

– pentru general al Fondului European de Returnare constă în sprijinirea şi încurajarea eforturilor depuse de statele membre de a gestiona mai bine returnarea, sub toate aspectele sale, pe baza conceptului de gestionare integrată şi prin prevederea unor acţiuni comune care să fie puse în aplicare de către statele membre sau a unor acţiuni la nivel naţional, acţiuni care contribuie la îndeplinirea obiectivelor comunitare legate de principiul solidarităţii, ţinând seama de legislaţia comunitară în domeniu şi cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.

– pentru Fondul pentru Frontierele Externe constă în realizarea unui management integrat al frontierelor externe europene şi implementarea unor politici comune privind azilul şi migraţia.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut