20 April 2024

Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027 au fost aprobate prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 463 din 17 mai 2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 450 din 24 mai 2023.

Normele OUG 96/2022 aprobate prin HG 463/2023 sunt structurate pe capitole, astfel:

 • Capitolul I Programarea bugetară a fondurilor europene și a contribuției publice naționale totale
 • Capitolul II Fluxuri financiare și evidența contabilă
 • Capitolul III Mecanisme de finanțare, prefinanțarea și rambursarea
 • Capitolul IV Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor naționale
 • Capitolul V Prevederi specifice proiectelor implementate în parteneriat
 • Capitolul VI Decizia de reziliere/recuperare
 • Capitolul VII Conturile aferente derulării fondurilor europene dedicate și a contribuției publice naționale totale
 • Capitolul VIII Dispoziții finale

Anexele la normele metodologice cuprind următoarele formulare:

 • Formularul FB1 – Fișă de fundamentare a proiectului finanțat/propus la finanțare din fonduri europene dedicate afacerilor interne
 • Formularul FB2 – Notificare privind plata sumelor cu titlu de prefinanțare/rambursare a cheltuielilor aferente fondurilor europene dedicate
 • Formularul FB3 – Lista proiectelor selectate
 • Formularul FB4 – Propunere de angajare (pentru acțiuni multianuale în limita creditelor de angajament reflectate în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Interne – Autoritatea de management Afaceri interne)
 • Formularul FB5 – Lista contractelor/deciziilor de finanțare semnate
 • Formularul FB6 – Angajament bugetar global (în limita creditelor bugetare reflectate în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Interne – Autoritatea de management Afaceri interne)
 • Formularul FB7 – Ordonanțare de plată
 • Formularul FB8 – Anexă la ordonanțarea de plată
 • Formularul FB9 – Notificare cu privire la reconcilierea contabilă
 • Formularul FB10 – Referat de restituire a sumelor rambursate în contul de venituri bugetare
 • Formularul FB11 – Cerere de restituire a sumelor virate eronat în conturile de venituri ale bugetului de stat

Foto SurfaceUnsplash

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut