23 May 2024

Metodologiile pentru stabilirea cadrului de performanță aferente Programele naționale 2021-2027 Afaceri Interne #indicatori

publicat 12 iunie 2023 - editat 13 iunie 2023

Fonduri europene dedicate 2021-2027FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrareFSI 2021-2027 Fondul securitate internăIMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize # # 479 afișări

Autoritatea de management Afaceri Interne 2021-2027, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne, informează persoanele interesate privind aprobarea  METODOLOGIILOR pentru stabilirea cadrului de performanță aferente Programului Național 2021-2027 Azil, migrație și integrare, Programului Național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize și Programului Național 2021-2027 Fondul Securitate Internă.

Metodologiile descriu abordarea sistemică privind evaluarea și monitorizarea performanței Programelor Naționale 2021-2027 Afaceri Interne și prezintă modalitatea practică privind monitorizarea performanței programelor naționale, precum și a proiectelor cofinanțate, în contextul în care vor fi utilizați indicatorii comuni de realizare și de rezultat, enumerați în regulamentele specifice și indicatorii specifici stabiliți prin prezentele metodologii.
În Anexa 1 „Fișe indicatori comuni” sunt stabilite descrierile metodologice ale indicatorilor comuni de realizare și de rezultat. Precizările din metodologii sunt pentru a ghida utilizarea, colectarea și raportarea unor date fiabile pentru monitorizarea performanței. În Anexa 2 “Fișe indicatori specifici” sunt stabiliți indicatori specifici fiecărui program național.
Succesul și relevanța monitorizării și evaluării performanței depind de angajamentul tuturor actorilor, tuturor responsabililor de la toate nivelurile.
Metodologiile sunt adresate experților și managerilor implicați în inițierea și implementarea proiectelor, precum și experților și managerilor responsabili de implementarea, controlul și evaluarea programului național.
Documentele includ interpretări și definiții pentru planificarea valorilor de realizat ale indicatorilor, precum și privind raportarea valorilor realizate aferente indicatorilor.
Indicatorii de realizare reflectă acțiunile, nu obiectivele unui program/proiect, iar indicatorii de rezultat măsoară efectele intervențiilor finanțate din program.
Indicatorii măsoară „ce”, dar nu explică „de ce”. Analiza performanței unui program/proiect nu poate fi realizată doar pe baza valorilor realizate a indicatorilor. Aprecierea impactului, efectelor și performanței programului/proiectului este sarcina procesului privind evaluările programului / proiectului.

Documentele aprobate sunt disponibile pe pagina dedicată.

Foto Ricardo ArceUnsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut