21 April 2024

Proiecte finanțate din Facilitatea Schengen 2007-2009

publicat 29 septembrie 2010 - editat 23 martie 2021

ISTORIC - programe finalizateF SCHENGEN 2007 - 2009Stadiu programe # 595 afișări

Obiectivul 1 – Întărirea controlului la frontiera externă, a supravegherii frontierei externe şi protecţia împotriva criminalităţii transfrontaliere

 • RO-FSCH 12 – Reamenajarea şi dotarea la standarde Schengen a Oficiilor Consulare ale României din ţările aflate în afara spaţiului Schengen; Înfiinţarea unui Centru de pregătire pentru Personalul Consular / Suma alocată 31,60 MEUR
 • RO-FSCH 18 – Întărirea controlului la frontierele externe prin creşterea mobilităţii navale şi terestre a echipelor Poliţiei de Frontieră Române / Suma alocată 129,69 MEUR
 • RO-FSCH 19 – Modernizarea şi reconfigurarea patrimoniului imobiliar pentru a corespunde noilor cerinţe ale supravegherii şi controlului la frontierele externe / Suma alocată 47,66 MEUR
 • RO-FSCH 23 – Optimizarea capacităţii Poliţiei de Frontieră Române de realizare a supravegherii şi controlului la frontierele externe ale Uniunii Europene / Suma alocată 34,34 MEUR

Obiectivul 2 – Îmbunătăţirea abilităţilor de control prin creşterea capacităţii de stocare şi accesare a datelor

 • RO FSCH 1 – Dotarea cu terminale TETRA a structurilor MAI
 • RO FSCH 2 – Extinderea Implementării SINS la nivel naţional
 • RO FSCH 3 – Extinderea reţelei de comunicaţii integrate voce-date (RCVD) a MAI pentru asigurarea suportului de comunicaţii la nivel de acces necesar structurilor MAI
 • RO FSCH 4 – Extinderea infrastructurii de chei publice (PKI) la nivelul sistemului informaţional sectorial al MAI
 • RO FSCH 5 – Centrul Multifuncţional de Instruire Schengen
 • RO FSCH 6 – Realizarea şi integrarea unei biblioteci virtuale în cadrul sistemului informatic al străinilor
 • RO FSCH 7 – Modernizarea sistemului IT al străinilor corelat cu SIS II şi VIS
 • RO FSCH 8 – Înfiinţarea aplicaţiei SIRENE şi investiţii în echipament IT&C şi infrastructură necesare operaţionalizării Biroului SIRENE
 • RO FSCH 9 – Upgrade al reţelei metropolitane de comunicaţii de date a MAI din municipiul Bucureşti, componentă a Reţelei de Comunicaţii Integrate Voce Date pentru asigurarea disponibilităţii şi confidenţialităţii datelor vehiculate în SINS
 • RO FSCH 10 – Întărirea capacităţii sistemului informatic al Poliţiei Române necesar implementării SIS II
 • RO FSCH 11 – Dezvoltarea Sistemului Naţional de Informare privind vizele NS-VIS
 • RO FSCH 13 – Implementarea componentei naţionale a SIS II (N.SIS II) în România – copia naţională a bazei de date SIS II şi asigurarea conectivităţii la sistemul central SIS
 • RO FSCH 15 – Extensia şi consolidarea infrastructurii de comunicaţii WAN-ATM a STS la nivelul oraşelor pentru asigurarea fluxului de informaţii necesar pentru autorităţile publice până la nivelul structurilor teritoriale
 • RO FSCH 16 – Realizarea interfeţei de validare şi preautentificare pentru utilizatorii SINS alţii decât cei ai MAI
 • RO FSCH 17 – Asistenţă tehnică pentru pregătirea condiţiilor necesare pentru implementarea sistemelor FADO şi APIS
 • RO FSCH 21 – Echipamente de acces radio de bandă largă şi servicii de instalare şi punere în funcţiune aferente acestora, pentru accesul la SINS al autorităţilor publice din mediul rural
 • RO FSCH 22 – Servicii de instalare şi punere în funcţiune echipamente de acces radio de bandă largă pentru accesul autorităţilor publice orăşeneşti şi municipale la SINS (Sistemul Informatic Naţional de Semnalări)

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut