20 April 2024

Facilitatea Schengen 2007-2009

publicat 29 septembrie 2010 - editat 3 octombrie 2020

ISTORIC - programe finalizate 476 afișări

Cadrul legal european

Decizia Comisiei Europene C(2007)1417 a stabilit Facilitatea Schengen (FSCH), instrumentul temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in perioada dintre data aderarii si sfarsitul anului 2009 in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis-ului Schengen si controlul frontierelor.

Din Facilitatea Schengen 2007-2009 sunt eligibile pentru finanţare următoarele tipuri de acţiuni:

 • investiţii în construirea, renovarea sau modernizarea infrastructurilor şi clădirilor conexe situate la punctele de trecere a frontierelor;
 • investiţiile în toate tipurile de echipament operaţional;
 • formarea poliţiştilor de frontieră;
 • participarea la cheltuielile logistice şi de funcţionare în temeiul acquis-ului Schengen.

Sistemul național de management și control FSCH

Prin HOTĂRÂREA nr. 620 din 20 iunie 2007 a fost stabilită modalitatea de utilizare a fondurilor alocate de Uniunea Europeană prin intermediul Facilităţii Schengen şi pentru fluxurile de numerar.

Cadrul instituțional pentru planificarea financiară, coordonarea, implementarea și auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Facilitatea Schengen a fost stabilit prin HOTĂRÂREA nr. 895 din 1 august 2007, astfel:

 • AUTORITATEA COMPETENTĂ pentru coordonarea implementării asistenţei comunitare prin Facilitatea Schengen: Direcția fonduri externe nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne (denumire anterioară: Departamentul Schengen, Direcţia Generală Schengen din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative)
 • AUTORITATEA DE CONTRACTARE ȘI PLATĂ pentru asistența acordată prin Facilitatea Schengen: Direcția generală mecanisme și instrumente financiare europene nerambursabile din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
 • AUTORITATEA DE CERTIFICARE pentru asistența acordată prin Facilitatea Schengen: Direcția generală financiară din Ministerul Afacerilor Interne.
 • AUTORITATEA DE EVALUARE: Unitatea centrală de evaluare din Autoritatea pentru coordonarea instrumentelor structurale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.
 • AUTORITATEA DE AUDIT pentru fondurile acordate României în perioada postaderare de către Uniunea Europeană în cadrul Facilității Schengen: Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi.
 • ORGANISME INTERMEDIARE pentru Facilitatea Schengen: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale

Implementarea Facilității Schengen

La nivelul MAI a fost elaborat Programul indicativ care reprezinta documentul de planificare strategica si programare financiara care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze activitatea de atingere a obiectivului vizand aderarea la spatiul Schengen. Programul indicativ FSCH a fost aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 715 din 2 iulie 2008 privind aprobarea Planului indicativ Facilitatea Schengen 2007-2009 pentru asigurarea finanţării acordate României de către Uniunea Europeană.

La data de 31 martie 2010, actiunile circumscrise Programului Indicativ Facilitatea Schengen au fost contractate integral. Astfel, Programul Indicativ Facilitatea Schengen a cuprins un numar de 21 proiecte contractate si în proces de implementare, subscrise urmatoarelor obiective:

a) întarirea controlului si a perimetrului de supraveghere la frontierele externe, precum si a capacitatii de protectie împotriva criminalitatii trans-frontaliere (4 proiecte);
b) intensificarea abilitatilor de control prin cresterea capacitatii de stocare a datelor si a accesului la informatii (17 proiecte).

Beneficiarii instrumentului financiar post-aderare Facilitatea Schengen au fost:

 1. Ministerul Administratiei si Internelor prin urmatoarele structuri: Directia Generala Comunicatii si Tehnologia Informatiei (7 proiecte), Inspectoratul General al Politiei Române (1 proiect), Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (4 proiecte), Oficiul Român pentru Imigrari (2 proiecte), Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala (1 proiect);
 2. Ministerul Afacerilor Externe (2 proiecte);
 3. Serviciul de Telecomunicatii Speciale (4 proiecte).

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut