29 February 2024

Ghidul general aferent Programelor Naționale 2021-2027 Afaceri Interne (v1.0) a fost aprobat de Autoritatea de management Afaceri Interne și publicat pe pagina dedicată.

Ghidul general cuprinde reguli generale și precizări privind accesarea finanțărilor europene dedicate Afacerilor Interne, cerințe și condiții generale contractuale privind implementarea proiectelor aprobate pentru finanțare din Programele naționale Afaceri Interne, respectiv în cadrul următoarelor programe de finanțare:
• Programul național 2021-2027 Azil, migrație și integrare 2021RO65AMPR001
• Programul național 2021-2027 Managementul frontierelor și vize 2021RO65BVPR001
• Programul național 2021-2027 Securitate internă 2021RO65ISPR001.

Programele naționale 2021-2027 Afaceri interne propun măsuri pentru sprijinirea nevoilor pe termen mediu în domeniul azilului, integrării, returnării și solidarității, stabilind pentru fiecare domeniu obiectivele prioritare și acțiunile planificate pentru îndeplinirea acestora, pentru consolidarea și garantarea siguranței persoanelor și a unui mediu social și economic dezvoltat în condiții de legalitate, care să asigure un nivel ridicat de securitate internă în UE, în domeniul managementului integrat al frontierelor și sprijinirea politicii de vize, pentru a răspunde principalelor provocări și domenii de acțiune identificate în documentele strategice naționale și europene relevante.

Ghidul general este structurat astfel:
• Partea A – Preambul, aspecte generale
• Partea B – Reguli și instrucțiuni generale pentru accesarea finanțării
• Partea C – Reguli și condiții generale privind implementarea proiectelor
• Anexa 1 Cererea de finanțare – model-cadru
• Anexa 2 Ghid de eligibilitate
• Anexa 3 Ghid de comunicare și vizibilitate
• Anexa 4 Contract/decizie de finanțare – model
• Anexa 5 Pista de audit
• Anexa 6 Raport de progres al proiectului – model
• Anexa 7 Cererea de plată – model
• Anexa 8 Notificare de modificare contract/decizie de finanțare – model

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut