24 February 2024

Consultare publică – Programele naționale 2021 – 2027 Fondurile europene dedicate afacerilor interne (vers. preliminare sect. 1 si 2)

publicat 3 noiembrie 2020 - editat 26 iulie 2023

LEGISLAȚIE, REGULIConsultare publică, transparență decizionalăEvenimenteFAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrareFSI 2021-2027 Fondul securitate internăIMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize # 855 afișări

Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne supune consultării publice versiunile preliminare ale programelor naționale cofinanțate din fondurile europene dedicate afacerilor interne 2021-2027, respectiv:

  • Fondul azil, migrație și integrare (FAMI) – Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului final de instituire a Fondului azil, migrație și integrare – COM/2018/471 final. Obiectivul de politică al FAMI este de a contribui la o gestionare eficace a fluxurilor de migrație, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și în conformitate cu angajamentele Uniunii privind drepturile fundamentale.
  • Fondul securitate internă (FSI) – Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Fondului securitate internă – COM(2018) 472 final. Obiectivul de politică al FSI este de a contribui la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune, în special prin prevenirea și combaterea terorismului și a radicalizării, a criminalității grave și organizate și a criminalității informatice, prin gestionarea în mod eficace a riscurilor și crizelor legate de securitate și prin acordarea de asistență și protecție victimelor infracțiunilor.
  • Instrumentul pentru managementul frontierelor și vize (IMFV) – Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize – COM/2018/473 final. Obiectivul de politică al IMFV este asigurarea unei gestionări europene integrate solide și eficace a frontierelor externe și, în același timp, protejarea liberei circulații a persoanelor în cadrul Uniunii, cu respectarea deplină a angajamentelor Uniunii privind drepturile fundamentale, contribuind astfel la asigurarea unui nivel înalt de securitate în Uniune.

Versiunile preliminare ale Programelor Naționale 2021-2027, care cuprind informațiile aferente secțiunilor 1 și 2.1.1 privind strategia programului și descrierea obiectivelor specifice, sunt:

Informații suplimentare privind fondurile europene dedicate afacerilor interne 2021-2027 sunt publicate pe www.fed.mai.gov.ro/in/fed-2021-2027/.

Persoanele și instituțiile/organizațiile/structurile interesate pot transmite sugestii, propuneri sau comentarii privind documentele susmenționate pe email dedicate@mai.gov.ro, până la data de 19 noiembrie 2020.

Vă mulțumim pentru cooperare,

Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut