24 February 2024

Hotărârea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri a fost publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1048 din 9 noiembrie 2020.

Ministerul Afacerilor Interne este desemnat titular de programe, autoritate de management, organism contabil și organism responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană pentru programele naționale Afaceri interne în perioada 2021-2027.

Autoritatea de management este structura națională sau regională responsabilă cu gestionarea și implementarea unuia sau mai multor programe operaționale/programe naționale afaceri interne și de utilizarea eficientă, efectivă și transparentă a fondurilor externe nerambursabile alocate României.
Programul național afaceri interne este documentul strategic al unui stat membru negociat cu Comisia Europeană, prin care se stabilesc obiectivele, activitățile și tipologia intervențiilor dintr-un domeniu specific de activitate. Programele naționale sunt proiectate, implementate și coordonate de Ministerul Afacerilor Interne.
Titularul de program este organismul care elaborează și promovează un program operațional/program național afaceri interne/program Interreg sau acordă sprijin, în acest sens, Ministerului Fondurilor Europene. Pentru programele naționale Afaceri interne în perioada 2021-2027, se desemnează Ministerul Afacerilor Interne, ca titular de programe.
Organismul contabil este structura publică națională responsabilă cu elaborarea și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană, întocmirea și transmiterea conturilor anuale și păstrarea electronică a înregistrărilor tuturor elementelor componente ale conturilor, inclusiv aplicațiile de plată și transformarea în moneda euro a cheltuielilor exprimate în lei;
Organismul responsabil cu primirea fondurilor de la Comisia Europeană este structura publică națională responsabilă cu primirea de la Comisia Europeană a fondurilor externe nerambursabile în limita stabilită în decizia de aprobare a programului operațional.
Organismul intermediar este organismul de drept public sau privat care acționează la nivel național, regional și/sau local, sub responsabilitatea unei autorități de management sau care îndeplinește funcții sau sarcini în numele unei astfel de autorități și căruia autoritatea de management îi deleagă funcții, componente și/sau obiective specifice ale programului operațional/programului național afaceri interne, pe bază de acord de delegare.

HG 936/2020 – text integral

Foto Danielle MacInnesUnsplash

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut