25 September 2021
ro Română

Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile publice și gestionarea proiectelor cu finanțare UE – proiect RO#FSIP

publicat 15 decembrie 2020 - editat 7 aprilie 2021

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Securitate Internă - Poliție 2014-2020Stadiu programe # # 89 views

Direcția Generală Anticorupție a implementat în perioada martie 2016 – decembrie 2020, proiectul ROFSIP2015OS5A04P01 – Întărirea capacității operaționale a DGA de prevenire și combatere a faptelor de corupție, inclusive în achizițiile publice. Proiectul a fost implementat împreună cu mai mulți parteneri, printre care: Institutul Național al Magistraturii (INM), Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF), Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), Ministerul Sănătăţii (MS), Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Agenţia Naţională de Integritate (ANI). 

Proiectul a beneficiat de finanțare prin Programul Național Fondul Securitate Internă – Cooperare Poliţienească, în valoare de 3.683.377 RON, din care 2.762.533 RON – finanțare externă nerambursabilă și 920.844 RON – cofinanțare națională, conform contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.   

Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea relațiilor inter-instituționale pentru eficientizarea activităților de prevenire și combatere a corupției în administrația publică, inclusiv în achizițiile publice și gestionarea fondurilor europene. 

Proiectul a avut 3 module, respectiv: 

  1. Perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului implicat în procesul de achiziţii publice şi al gestionării fondurilor europene din perspectiva prevenirii corupţiei;
  2. Extinderea metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie, inclusiv în domeniul achiziţiilor publice şi gestionării fondurilor europene;
  3. Perfecţionarea pregătirii de specialitate a personalului implicat în identificarea, investigarea şi cercetarea faptelor de corupţie în achiziţiile publice, inclusiv a infracţiunilor privind interesele financiare ale UE   

Rezultatele proiectului au constat în: 

  • Instruirea unui număr de 1489 persoane pe parcursul a 243 de zile
  • Derularea unui număr total de 68 sesiuni de instruire.
Sari la conținut