23 May 2024

Combaterea căsătoriilor de conveniență, ca formă de abuz la canalele de migrație legală – proiect RO#FAMI

publicat 30 decembrie 2018 - editat 30 august 2022

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # # # 401 afișări

Proiectul ROFAMI2016OS2P01 Întărirea capacității de reacție a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul combaterii căsătoriilor de conveniență, ca formă de abuz la canalele de migrație legală, implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în perioada 19/05/2016 – 19/11/2017, a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • întărirea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări de combatere a căsătoriilor de conveniență ca formă mascată de imigrație ilegală și ca abuz la canalele de imigrație legală;
  • eficientizarea mecanismului de combatere a fenomenului imigraționist ilegal/mascat pe teritoriul României, creșterea gradului de cooperare între autoritățile române implicate în combaterea căsătoriilor de conveniență ca formă de abuz la canalele de migrație legală și autoritățile similare din alte State Membre;
  • creșterea calității procesului de combatere a fenomenului căsătoriilor de conveniență prin aplicarea unitară a standardelor și procedurilor comune de lucru.

Proiectul în valoarea totală de 420.309,66 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific Integrare / Migrație legală, în baza contractul de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Pentru implementarea obiectivelor proiectului, au fost realizate următoarele (rezultate/livrabile):

  • crearea infrastructurii IT la nivelul structurilor Inspectoratului General pentru Imigrări necesară eficientizării acțiunilor operative specifice de combatere a căsătoriilor de conveniență, respectiv dotarea fiecărei structuri județene pentru imigrări (IGI) și a Direcției pentru imigrări a municipiului București cu aparatură special destinată realizării interviurilor migranților – 45 de complete (stație de lucru, cameră și trepied);
  • asigurarea procesării interviurilor printr-o aplicație unidirecțională dependentă și compatibilă cu Sistemul Informatic de Management al Străinilor (SIMS) care permite ofițerilor de interviu să vizioneze fișierele stocate conținând aceste interviuri – 1 server pentru stocare date;
  • revizuirea procedurilor de lucru pentru combaterea fraudei și abuzului la metodele de imigrație legală și elaborarea Ghidului de pregătire pentru ofițerul de interviu – „Căsătoria de conveniență” – 60 exemplare;
  • 3 sesiuni de instruire a ofițerilor de interviu din cadrul IGI pe domeniul combaterii căsătoriilor de conveniență și 1 sesiune pentru formatori;
  • 66 de cadre IGI instruite în domeniul combaterii căsătoriilor de conveniență;
  • 4 cadre IGI specializate ca formatori în domeniul combaterii căsătoriilor de conveniență;
  • 1 vizita de studiu realizată în Spania (Madrid).

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut