20 April 2024

Cooperarea cu autoritățile române relevante cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale și returnării – proiect RO#FAMI

publicat 30 decembrie 2019 - editat 30 august 2022

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # # # 334 afișări

Proiectul ROFAMI2016OS3P03 Cooperarea cu autoritățile române relevante cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale și returnării, implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în perioada 30/06/2016 – 30/06/2019, a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • creșterea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări, precum și a altor structuri din cadrul M.A.I. (I.G.P.R., I.G.P.F., I.G.J.R.) pentru implementarea măsurilor de combatere a imigrației ilegale și derularea operațiunilor de returnare forțată a străinilor cu ședere ilegală;
  • eficientizarea acțiunilor de depistare a imigranților ilegali în vederea returnării acestora, contribuind astfel la reducerea fenomenului imigraționist ilegal pe teritoriul României;
  • îmbunătățirea cunoașterii și respectării drepturilor fundamentale ale imigranților în procesul de implementare a măsurilor de depistare cu ședere ilegală în vederea returnării acestora, inclusiv pentru aplicarea măsurilor specifice categoriilor vulnerabile.

Proiectul în valoarea totală de 515.186,57 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific Returnare, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Pentru implementarea obiectivelor proiectului, au fost realizate următoarele (rezultate/livrabile):

  • 30 de sesiuni de instruire comune IGI-IGPR-IGPF-IGJR, în care au fost abordate aspecte privind modificările legislative apărute, standardele și procedurile comune aplicate pentru depistarea și returnarea imigranților cu ședere ilegală;
  • 600 persoane pregătite în domeniul returnării prin dezvoltarea cunoștințelor și deprinderilor pe acest domeniu;
  • 1 Curriculă de pregătire pe domeniul combaterii migrației ilegale;
  • 1 Acord de colaborare interinstituțional de colaborare IGI-IGPR-IGPF-IGJR;
  • creșterea gradului de cooperare între autoritățile române implicate în depistarea și returnarea imigranților ilegali și autoritățile similare din alte state membre;
  • 1 workshop organizat în mun. Brașov;
  • 2 vizite de studiu și schimb de experiență în Ungaria și Belgia la care au participat 16 reprezentanți ai structurilor menționate.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut