26 June 2022 ro Română

Cooperarea cu autoritățile române relevante cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale și returnării – proiect RO#FAMI

publicat 30 decembrie 2019 - editat 7 aprilie 2021

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # # 172 afișări

Proiectul ROFAMI2016OS3P03 Cooperarea cu autoritățile române relevante cu atribuții în domeniul combaterii migrației ilegale și returnării, implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în perioada 30/06/2016 – 30/06/2019, a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • creșterea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări, precum și a altor structuri din cadrul M.A.I. (I.G.P.R., I.G.P.F., I.G.J.R.) pentru implementarea măsurilor de combatere a imigrației ilegale și derularea operațiunilor de returnare forțată a străinilor cu ședere ilegală;
  • eficientizarea acțiunilor de depistare a imigranților ilegali în vederea returnării acestora, contribuind astfel la reducerea fenomenului imigraționist ilegal pe teritoriul României;
  • îmbunătățirea cunoașterii și respectării drepturilor fundamentale ale imigranților în procesul de implementare a măsurilor de depistare cu ședere ilegală în vederea returnării acestora, inclusiv pentru aplicarea măsurilor specifice categoriilor vulnerabile.

Proiectul în valoarea totală de 515.186,57 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific Returnare, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Pentru implementarea obiectivelor proiectului, au fost realizate următoarele (rezultate/livrabile):

  • 30 de sesiuni de instruire comune IGI-IGPR-IGPF-IGJR, în care au fost abordate aspecte privind modificările legislative apărute, standardele și procedurile comune aplicate pentru depistarea și returnarea imigranților cu ședere ilegală;
  • 600 persoane pregătite în domeniul returnării prin dezvoltarea cunoștințelor și deprinderilor pe acest domeniu;
  • 1 Curriculă de pregătire pe domeniul combaterii migrației ilegale;
  • 1 Acord de colaborare interinstituțional de colaborare IGI-IGPR-IGPF-IGJR;
  • creșterea gradului de cooperare între autoritățile române implicate în depistarea și returnarea imigranților ilegali și autoritățile similare din alte state membre;
  • 1 workshop organizat în mun. Brașov;
  • 2 vizite de studiu și schimb de experiență în Ungaria și Belgia la care au participat 16 reprezentanți ai structurilor menționate.
close

Abonare buletin de știri pe email

politica de confidențialitate

Alte anunțuri din secțiunea # Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020
Sari la conținut