24 February 2024

Modernizarea hardware a structurilor teritoriale de imigrări ale IGI – proiect RO#FAMI

publicat 30 decembrie 2019 - editat 30 august 2022

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # # # 277 afișări

Proiectul ROFAMI2017OS2P02 Modernizarea hardware a structurilor teritoriale de imigrări ale IGI, implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în perioada 30/08/2017 – 01/07/2018, a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • up-gradarea din punct de vedere tehnic a infrastructurii hardware existentă la nivelul structurilor teritoriale de imigrări ale Inspectoratului General pentru Imigrări și adaptarea acesteia la standardele tehnice necesare pentru exploatarea fără sincope a tuturor aplicațiilor gestionate la nivelul IGI și a celor necesare cooperării IGI cu alte instituții pe domeniu de competență;
  • îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor oferite pentru gestionarea procedurilor aferente migrației la nivel național prin reducerea erorilor/întârzierilor în preluarea și procesarea cererilor;
  • întărirea capacității operaționale a IGI în domeniul managementului migrației prin dotarea structurilor teritoriale de migrație cu echipamente IT moderne.

Proiectul în valoarea totală de 1.343.055,86 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific Integrare / Migrație legală, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Pentru implementarea obiectivelor proiectului, au fost realizate următoarele (rezultate/livrabile):

  • Cele 41 de structuri teritoriale pentru imigrări ale IGI au beneficiat de modernizarea echipamentelor IT necesare managementului migrației, fiind achiziționate: 255 stații de lucru, 146 imprimante, 100 scanere, 20 telefoane, 10 faxuri și 4 copiatoare.

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut