24 February 2024

Îmbunătățirea asistenței destinate solicitanților de protecție internațională – proiect RO#FAMI

publicat 30 decembrie 2019 - editat 30 august 2022

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # # # 310 afișări

Proiectul ROFAMI2017OS1P08 Îmbunătățirea asistenței destinate solicitanților de protecție internațională, implementat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în perioada 30/08/2017 – 30/08/2018, a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • îmbunătățirea serviciilor destinate solicitanților de protecție internațională și asigurarea condițiilor de recepție prin realizarea unui echilibru între capacitatea de cazare și capacitatea de procesare a cererilor de protecție internațională;
  • îmbunătățirea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări de asigurare logistică a operațiunilor de transfer a solicitanților de azil între centrele regionale IGI;
  • diminuarea insuficiențelor operaționale la nivelul resurselor DAI, precum numărul insuficient de cadre calificate și atestate pentru conducerea autovehicule de transport persoane din dotare (microbuze);
  • instruirea personalului IGI cu atribuții în prelucrarea cererilor de protecție internațională cu privire la noile modificări legislative, în vederea asigurării unui sistem de azil eficient și funcțional, în conformitate cu normele europene existente.

Proiectul în valoarea totală de 114.765,02 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific Recepție / Azil, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Pentru implementarea obiectivelor proiectului, au fost realizate următoarele (rezultate/livrabile):

  • 677 de persoane transferate de la C.R.C.P.S.A. Timișoara către alte centre din subordinea Direcției Azil și Integrare – IGI, fiind aplicată procedura specifică existentă la nivelul IGI privind transferul solicitanților de azil între centrele regionale de proceduri și cazare pentru solicitanții de azil;
  • 2 sesiuni de pregătire a 60 de funcționarii IGI din teritoriu pe diferite linii de muncă – procedura de azil, înregistrare cereri, Dublin, EURODAC, recepție și asistență, sesiuni organizate de experți IGI de la nivel central și/sau recunoscuți ca formatori naționali în cadrul Curriculei BESA;
  • 12 cadre din rândul personalului centrelor regionale și 2 angajați de la nivel central au obținut permisul de conducere categorie D, aceștia fiind implicați în realizarea misiunilor de transfer ce au avut loc în cadrul proiectului.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut