24 February 2024

PG SOLID – Cadrul legal național și european

publicat 23 februarie 2008 - editat 23 februarie 2021

ISTORIC - programe finalizatePG SOLID 2007 - 2013 256 afișări
  • Decizia 435/2007/CE a Consiliului din 25 iunie 2007 de instituire a Fondului european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” (2007/435/CE ), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 168 din 28 iunie 2007;
  • Decizia 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, precum şi de abrogare a Deciziei 2004/904/CE a Consiliului (2007/573/CE ), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007;
  • Decizia 574/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” (2007/574/CE ), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007;
  • Decizia 575/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 mai 2007 de instituire a Fondului european de returnare pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii” (2007/575/CE ), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 144 din 6 iunie 2007,
  • DECIZIA COMISIEI 2008/456/CE din 5 martie 2008 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 574/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013, ca parte a Programului general „Solidaritate și gestionarea fluxurilor migratorii”, în ceea ce privește sistemele de gestiune și control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă și financiară și eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanțate de fond

 

  • HOTĂRÂRE nr. 1.506 din 12 decembrie 2007 privind abilitarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative de a gestiona fondurile acordate României prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
  • Ordin MIRA-MEF 398/168 din 18 ianuarie 2008 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării fondurilor acordate României prin Programul general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
  • Ordin MAI-MFP nr. 276/3010 din 8 decembrie 2011 (*actualizat*) privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”

 

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut