20 April 2024

Centrul de instruire în domeniul cybersecurity – proiect RO#FSIP

publicat 18 martie 2021 - editat 30 august 2022

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Securitate Internă - Poliție 2014-2020Stadiu programe # # # 888 afișări

Serviciul Român de Informații, prin Centrul Național Cyberint, a implementat în perioada februarie 2018 – februarie 2021, proiectul ROFSIP2017OS5A07P01 Înființarea unui centru de instruire în domeniul cyber-security. Proiectul s-a derulat în parteneriat cu Direcția Generală de Protecție Internă din cadrul MAI și Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO.

Proiectul a beneficiat de finanțare europeană prin Fondul Securitate Internă – Componenta Cooperare Polițienească, în valoare de 6.840.509 RON, din care 6.156.458 RON – finanțare externă nerambursabilă și 684.051 RON – cofinanțare națională, conform contractului încheiat cu Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat crearea cadrului instituțional necesar instruirii continue a specialiștilor instituțiilor cu responsabilități în asigurarea securității cibernetice la nivel naţional si a vizat, in mod concret, Înființarea unui centru de instruire echipat corespunzător pentru pregătirea de specialitate a experților în securitate cibernetică din instituțiile publice care dețin infrastructuri cibernetice de interes național (Centru de instruire în domeniul securității cibernetice).

În urma implementării proiectului, gradul de conștientizare privind potențialele riscuri existente în spațiul cibernetic a crescut, contribuind simțitor la dezvoltarea culturii de securitate cibernetică a specialiștilor care administrează infrastructurile cibernetice de interes național. Totodată, specialiștii IT au la dispoziție un spațiu virtual mai sigur în cadrul instituției, acest lucru concretizându-se într-o scădere a numărului de breșe de securitate, precum și o diminuare a costurilor asociate.
Specialiștii IT pot avea acum un timp de reacție mai bun în cazul unui incident de securitate, aspect care va conduce la salvarea de informații valoroase pentru instituție. Nu în ultimul rând, politicile de securitate au fost îmbunătățite, optimizate și mult mai bine adaptate specificului fiecărei instituții în parte, prin prisma instruirii specialiștilor în domeniul securității cibernetice.

Prin proiect au fost obținute următoarele rezultate:
→R1: Crearea unei săli de curs şi a unui mediu virtual de tip cloud pentru derularea activităților de instruire a specialiștilor pe domeniul securității cibernetice
→R2: Pregătirea profesională adecvată a 20 de instructori după modelul „train the trainers”
→R3: Dezvoltarea şi îmbunătățirea cunoștințelor personalului instituțiilor cu responsabilități în asigurarea securității cibernetice la nivel naţional prin pregătirea profesională de către cei 20 de instructori a cel puțin 230 de persoane din cadrul autorităților naționale competente pentru îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de criză şi creșterea interoperabilității centrelor de răspuns la incidente de securitate cibernetică naţionale.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut