1 March 2024

FAMI: Proiecte finanțate 2017

publicat 23 martie 2018 - editat 23 martie 2021

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # 368 afișări

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI) susține acțiunile Statelor membre care contribuie la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în același timp, pe deplin, drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

În anul 2017, Direcția fonduri externe nerambursabile din MAI, în calitate de autoritate responsabilă la nivel național de managementul FAMI și FSI, și Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de autoritatea delegată FAMI, au aprobat finanțarea din FAMI a următoarelor proiecte:

Titlul proiect Beneficiar Valoarea TOTALĂ proiect LEI
Modernizarea hardware a structurilor teritoriale de imigrari ale IGI IGI 1.757.446
Dotarea cu autovehicule în scopul îmbunătățirii condițiilor de transport pentru solicitanții de azil IGI 1.861.905
Consolidarea capacității operaționale a Inspectoratului General pentru Imigrări în domeniul returnării prin dotarea cu autovehicule IGI 1.939.299
Îmbunătățirea asistenței destinate solicitanților de protecție internațională IGI 221.628
Asistarea cetățenilor străini pentru care a fost dispusă luarea în custodie publică și introducerea în centrele de cazare IGI 1.045.355
Modernizarea hardware a centrelor regionale de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil a IGI IGI 804.596
Lucrări de constructie, reabilitare și modernizare a imobilului destinat Centrului de Tranzit în regim de urgență Timișoara IGI 21.318.425
Sunt un strain, pana ma cunosti JRS 1.313.023
Monitorizarea misiunilor de returnare forțată CNRR 141.912
Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească: o construcție comună – ETAPA I ICAR 1.283.038
SIM-CIS 4 – Servicii integrate pentru migranți – Comunități interculturale și solidare – Etapa I LADO Cluj 1.360.858
Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți – ETAPA I AIDRom 1.150.352
My Place – O punte pentru integrarea BPI şi RTT în România – ETAPA I JRS 1.721.804
INTERACT PLUS – Servicii integrate pentru migranți, dialog social și intercultural – ETAPA I OIM 2.949.876
O noua casa – ETAPA II JRS 1.499.272
Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania – ETAPA I CNRR 1.272.648
Servicii de sanatate adaptate si accesibile pentru solicitantii de azil din Romania – ETAPA II ICAR 1.360.108
Programul de sprijin pentru repatriere voluntara umanitar asistata si reintegrare (RVAR) – ETAPA I OIM 1.024.319
Asistenta si servicii pentru solicitantii de azil din România – ETAPA II AIDRom 1.878.142
Gestionarea proceselor de cercetare și utilizare a Informaţiilor din Ţările de Origine – ETAPA I CNRR 392.395
REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodare culturală a BPI și RTT în România – ETAPA I IIT 611.667
Centrul Roman de cercetare a Migratiei CRCM – Etapa II LADO Cluj 509.142
ALTERNATIVE – Suport temporar pentru persoanele tolerate JRS 1.094.412
Asistență juridică acordată străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare CNRR 212.641
Consiliere și asistență materială acordată migranților aflați în custodie publică CNRR 560.767
Formare în domeniul migrației-returnării JRS 502.386

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut