24 February 2024

FAMI: Proiecte finanțate 2018

publicat 23 martie 2019 - editat 23 martie 2021

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # 370 afișări

Fondul azil, migrație și integrare (FAMI) susține acțiunile Statelor membre care contribuie la gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune privind azilul, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, respectând, în același timp, pe deplin, drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

În anul 2018, Direcția fonduri externe nerambursabile din MAI, în calitate de autoritate responsabilă la nivel național de managementul FAMI și FSI, și Inspectoratul General pentru Imigrări, în calitate de autoritatea delegată FAMI, au aprobat finanțarea din FAMI a următoarelor proiecte:

Titlul proiect Beneficiar Valoarea TOTALĂ proiect LEI
Extindere capacitate Centru Custodie Publica Arad-Etapa I IGI 134.489
Monitorizarea misiunilor de returnare forțată – ETAPA I CNRR 115.600
Programul de sprijin pentru repatriere voluntara umanitar asistata si reintegrare (RVAR) – ETAPA II OIM 984.033
Realizarea operațiunii de selecție a refugiaților în nevoie de relocare din Turcia și Iordania IGI 413.484
Integrare ACUM – Abordări complexe și unitare pentru migranți – ETAPA II AIDRom 1.097.643
SIM-CIS 4 – Servicii integrate pentru migranți – Comunități interculturale și solidare – Etapa II LADO Cluj 1.302.543
Integrarea străinilor cu ședere legală în societatea românească: o construcție comună – ETAPA II ICAR 1.170.483
INTERACT PLUS – Servicii integrate pentru migranți, dialog social și intercultural – ETAPA II OIM 2.864.774
My Place – O punte pentru integrarea BPI şi RTT în România – ETAPA II JRS 1.721.751
Asistenta juridica specializata pentru solicitantii de azil din Romania – ETAPA II CNRR 1.254.351
Gestionarea proceselor de cercetare și utilizare a Informaţiilor din Ţările de Origine – ETAPA II CNRR 369.390
REACT_RO: resurse educaţionale pentru învăţarea limbii române şi acomodare culturală a BPI și RTT în România – ETAPA II IIT 182.042
Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – ASIST SA AIDRom 1.729.879
Servicii de Ocrotire a Sănătății pentru Solicitanții de Azil – SOS SA ICAR 1.361.794
Implementarea operațiunilor de returnare forțată IGI 3.936.086
Promovarea în statele terțe a condițiilor de admisie și ședere în România IGI 312.733
Upgradarea și extinderea mijlocului de comunicații DubliNet la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări IGI 554.261
O nouă casă 3 – ETAPA I JRS 1.588.222
Asistenta juridica acordata strainilor pentru care a fost emisa o decizie de returnare – ETAPA I CNRR 215.481
Consiliere și asistență materială acordată migranților aflați în custodie publică – ETAPA I CNRR 563.381
ALTERNATIVE – ETAPA I JRS 571.461

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut