cropped-stema-logo-fedvfinal-big-4site.png

Articole publicate pe fed.mai.gov.ro - buletin săptămânal

Lansare apel AM41A – Consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, misiuni de selecție/specifice, instruire, identificarea și analizarea unor căi legale complementare de admisie

FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel AM31A – Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii, procedurilor și serviciilor, în domeniul gestionării returnărilor și dezvoltării sistemelor TIC în domeniul migrației

FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel AM21A – Promovarea migrației legale, reîntregirea familiei, respectarea standardelor de muncă, facilitarea intrării și reședinței regulamentare în UE

FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel AM10A – Sprijin operațional - Sistemul european comun de azil

FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Apel proiecte COM FSI2021+ Criminalitate organizată

COM apeluri FAMI-IMFV-FSI, FSI 2021-2027 Fondul securitate internă

Consultare publică Ghid specific: apelul de proiecte BV1A6 Dotarea Poliției de Frontieră Române pentru creșterea capacității operaționale a Frontex

Fonduri europene dedicate 2021-2027

Consultare publică Ghid specific: apelul de proiecte BV1A5 - Dezvoltarea capacității Poliției de Frontieră Române pentru supravegherea frontierei RO-SRB

APELURI, Fonduri europene dedicate 2021-2027, IMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize

Apel Acțiune Specifică FSI 2021-2027 - Criminalitate informatică, fraude plăți non-cash NCPF

COM apeluri FAMI-IMFV-FSI, FSI 2021-2027 Fondul securitate internă
MESAJ AUTOMAT, NO_REPLY.

Dezabonare | Administrează-ți abonamentul

MAI DFEN Piata Revolutiei 1A
Email Marketing Powered by MailPoet