cropped-stema-logo-fedvfinal-big-4site.png

Articole publicate pe fed.mai.gov.ro - buletin zilnic - miercuri, 20 decembrie 2023

Lansare apel IS32A Prevenirea criminalității și radicalizării, protejarea și sprijinirea martorilor, denunțătorilor și victimelor infracționalității  

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel IS31A Programe de instruire, formare, exerciții, schimb de experiență și de bune practici în materie de aplicare a legii, inclusiv cu țările terțe și alți actori relevanți

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel IS21A Creșterea numărului de operațiuni de cooperare operativă transfrontalieră, în special prin facilitarea și îmbunătățirea derulării echipelor comune de anchetă, a patrulelor comune, a urmăririlor transfrontaliere, a supravegherii discrete și a altor mecanisme de cooperare operațională în context EMPACT 

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel IS11A Sprijinirea schimbului de informații conform acquis-ului Uniunii în domeniul securității, prin înființarea/adaptarea unor sisteme TIC naționale relevante pentru securitate, interoperabile și interconectate cu sistemele de informații și cu bazele de date relevante europene sau internaționale

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel IS10A Sprijin operațional pentru sistemele TIC de la nivel european și național relevante pentru securitate

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI
MESAJ AUTOMAT, NO_REPLY.

Dezabonare | Administrează-ți abonamentul

MAI DFEN Serviciul fonduri dedicate - AM/AR Afaceri Interne - Piata Revolutiei 1A
Email Marketing Powered by MailPoet