cropped-stema-logo-fedvfinal-big-4site.png

Articole publicate pe fed.mai.gov.ro - buletin săptămânal

Apel proiecte COM FSI2024+ Protecția spațiilor publice

COM apeluri FAMI-IMFV-FSI, FSI 2021-2027 Fondul securitate internă

Autospeciale destinate supravegherii frontierei terestre, pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale #FSI #FAMI

Fondul Securitate Internă - Frontiere Vize 2014-2020

Lansare apel IS32A Prevenirea criminalității și radicalizării, protejarea și sprijinirea martorilor, denunțătorilor și victimelor infracționalității  

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel IS31A Programe de instruire, formare, exerciții, schimb de experiență și de bune practici în materie de aplicare a legii, inclusiv cu țările terțe și alți actori relevanți

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel IS21A Creșterea numărului de operațiuni de cooperare operativă transfrontalieră, în special prin facilitarea și îmbunătățirea derulării echipelor comune de anchetă, a patrulelor comune, a urmăririlor transfrontaliere, a supravegherii discrete și a altor mecanisme de cooperare operațională în context EMPACT 

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel IS11A Sprijinirea schimbului de informații conform acquis-ului Uniunii în domeniul securității, prin înființarea/adaptarea unor sisteme TIC naționale relevante pentru securitate, interoperabile și interconectate cu sistemele de informații și cu bazele de date relevante europene sau internaționale

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel IS10A Sprijin operațional pentru sistemele TIC de la nivel european și național relevante pentru securitate

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel BV1A6 Dotarea Poliției de Frontieră Române pentru creșterea capacității operaționale a Frontex #actiuni specifice

IMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Lansare apel BV1A5 Dezvoltarea capacității Poliției de Frontieră Române pentru supravegherea frontierei RO-SRB #actiuni specifice

IMFV 2021-2027 Instrumentul pentru managementul frontierelor și politica de vize, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI
MESAJ AUTOMAT, NO_REPLY.

Dezabonare | Administrează-ți abonamentul

MAI DFEN Piata Revolutiei 1A
Email Marketing Powered by MailPoet