cropped-stema-logo-fedvfinal-big-4site.png

Articole publicate pe fed.mai.gov.ro - buletin săptămânal

Consultare publică Ghid specific: apelul de proiecte IS12A Dezvoltarea sau adaptarea unor sisteme TIC și baze de date naționale

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă

Metodologia pentru stabilirea cadrului de performanță PN 2021-2027 Azil, migrație și integrare v3 #actualizată

Fonduri europene dedicate 2021-2027

IS2A1B Acțiuni Specifice EMPACT – Lansare apel de proiecte

FSI 2021-2027 Fondul securitate internă, RO Apeluri proiecte FAMI IMFV FSI

Apel acțiune specifică FSI2021-2027 - NTOC Validarea noilor tehnologii pentru prevenirea, detectarea și investigarea criminalității organizate

COM apeluri FAMI-IMFV-FSI, FSI 2021-2027 Fondul securitate internă

Consultare publică: Ghid specific apelul de proiecte AM31F - OS3.1 Asistență juridică acordată străinilor luați în custodie publică ori care fac obiectul unei decizii de returnare

Consultare publică, transparență decizională, FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare

Consultare publică: Ghid specific apelul de proiecte AM32A - OS3.2 Sprijinirea returnării voluntare asistate, a regăsirii familiei și a reintegrării, respectând totodată interesul superior al copilului

Consultare publică, transparență decizională, FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare

Consultare publică: Ghid specific apelul de proiecte AM41C - OS4.1 Consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, inclusiv prin relocare în Uniune și prin alte căi legale de obținere a protecției în Uniune

Consultare publică, transparență decizională, FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare, LEGISLAȚIE, REGULI

Consultare publică: Ghid specific apelul de proiecte AM31G - OS3.1 Suport temporar pentru persoane tolerate

Consultare publică, transparență decizională, FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare

Consultare publică Ghid Specific: apelulul de proiecte AM11B - OS1.1 Asistență socială/materială pentru solicitanții de azil

Consultare publică, transparență decizională, FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare, LEGISLAȚIE, REGULI

Consultare publică: Ghid Specific apelul de proiecte AM22F - OS2.2 Integrarea socială și economică a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală în RO în Regiunea 6

Consultare publică, transparență decizională, FAMI 2021-2027 Fondul azil, migrație și integrare
MESAJ AUTOMAT, NO_REPLY.

Dezabonare | Administrează-ți abonamentul

MAI DFEN Piata Revolutiei 1A
Email Marketing Powered by MailPoet