7 August 2022 ro Română
fsi-frontiere-vize-2014-2020

Fondul securitate internă 2014 – 2020 – instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (FSI Frontiere Vize 2014 – 2020) a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 515/2014  pentru a contribui la asigurarea unui nivel înalt de siguranță în cadrul Uniunii, facilitând, în același timp, călătoriile efectuate în scopuri legitime, printr-un control la frontierele externe uniform și de înaltă calitate și prin prelucrarea eficace a vizelor Schengen, cu respectarea angajamentelor Uniunii cu privire la libertățile fundamentale și la drepturile omului.

Obiectivele specifice FSI Frontiere Vize 2014-2020 sunt:

– sprijinirea politicii comune în materie de vize în vederea facilitării călătoriilor legitime, asigurarea unei înalte calități a serviciilor oferite solicitanților de viză, asigurarea egalității de tratament a resortisanților din țările terțe și combaterea imigrației ilegale;
– sprijinirea gestionării integrate a frontierelor, inclusiv a promovării armonizării în continuare a măsurilor adoptate în domeniul gestionării frontierelor, în conformitate cu standardele comune ale Uniunii și prin împărtășirea informațiilor între statele membre și între statele membre și Agenția Frontex, în vederea asigurării, pe de o parte, a unui nivel uniform și ridicat de control și protecție a frontierelor externe, inclusiv prin combaterea imigrației ilegale, și, pe de altă parte, a fluidizării trecerii frontierelor externe, în conformitate cu acquis-ul Schengen, garantând, în același timp, accesul la protecție internațională pentru persoanele ce au nevoie de aceasta, în conformitate cu obligațiile privind drepturile omului asumate de statele membre, inclusiv cu principiul nereturnării.

Bugetul total alocat FSI Frontiere Vize  se utilizează prin programele naționale ale Statelor Membre, pentru sprijin operațional, regimul special de tranzit, acțiuni ale UE, asistență de urgență, punerea în aplicare a unui program pentru crearea de noi sisteme informatice care să sprijine gestionarea fluxurilor migratorii la frontierele externe și pentru asistență tehnică.


Postări recente
Sari la conținut