23 May 2024

Lista operațiunilor selectate

Secțiunea II – Transparența execuției fondurilor și comunicarea cu privire la programe – Articolul 49 – Responsabilitățile autorității de management [Regulamentul CPR]

(3) Autoritatea de management publică pe site-ul de internet lista operațiunilor selectate pentru sprijin din fonduri în cel puțin una dintre limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii și actualizează lista respectivă cel puțin la fiecare patru luni. Fiecare operațiune are un cod unic. Lista conține următoarele date:

(a) în cazul persoanelor juridice, denumirea beneficiarului și, în cazul unei achiziții publice, denumirea contractantului;(…)  (d) denumirea operațiunii; (e) scopul operațiunii și realizările preconizate sau efective ale acesteia; (f) data de începere a operațiunii; (g) data preconizată sau efectivă de încheiere a operațiunii; (h) costul total al operațiunii; (i) fondul vizat; (j) obiectivul specific vizat; (k) rata de cofinanțare a Uniunii; (l) indicatorul de localizare sau datele de geolocalizare pentru operațiunea și țara în cauză; (m) pentru operațiuni mobile sau operațiuni care acoperă mai multe locuri, localizarea beneficiarului, atunci când acesta este o persoană juridică, sau nivelul de regiune NUTS 2, atunci când beneficiarul este o persoană fizică; (n) tipul de intervenție pentru operațiune, în conformitate cu articolul 73 alineatul (2) litera (g). (…)

(4) Datele menționate la alineatele (2) și (3) de la prezentul articol se publică pe site-ul internet menționat la alineatul (1) sau pe portalul unic de internet menționat la articolul 46 litera (b) din prezentul regulament, în formate deschise și prelucrabile automat, potrivit articolului 5 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului ( 16 ), care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor.

(5) Înainte de publicarea datelor în conformitate cu prezentul articol, autoritatea de management informează beneficiarii că datele vor fi publicate.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 22 aprilie 2024 - editat 22 aprilie 2024


Sari la conținut