1 March 2024

MEDIA – elemente grafice vizibilitate FAMI FSI 2014-2020

MEDIA Fonduri europene dedicate Afacerilor Interne 2014-2020

Sigla MAI color si alb-negru [format .tif]

Drapelul european – color normală, două culori (alb şi albastru) Rezoluţie mică, Rezoluţie înaltă, Vector EPS, Vector PDF

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1049/2014 al Comisiei din 30 iulie 2014 privind caracteristicele tehnice ale măsurilor de informare și publicitate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor

INSTRUCȚIUNI PRIVIND EMBLEMA ȘI DEFINIREA CULORILOR STANDARD DESCRIEREA SIMBOLURILOR – anexa la Regulamentul 1049/2014

Pe un fundal albastru sunt dispuse în cerc douăsprezece stele aurii care reprezintă uniunea popoarelor Europei. Numărul de stele este fix, numărul doisprezece fiind simbolul perfecțiunii și al unității.

Pentru detalii și instrucțiuni complete, a se vedea http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

1.   DESCRIERE HERALDICĂ

Pe un fundal albastru sunt dispuse în cerc douăsprezece stele aurii, ale căror vârfuri nu se ating.

2.   DESCRIERE GEOMETRICĂ

Image

Emblema are forma unui steag albastru dreptunghiular, a cărui lungime este de 1,5 ori mai mare decât lățimea. Douăsprezece stele aurii situate la distanțe egale formează un cerc imaginar, al cărui centru este punctul de intersecție a diagonalelor dreptunghiului. Raza cercului este egală cu o treime din înălțimea steagului. Fiecare dintre stele are cinci colțuri, situate pe circumferința unui cerc imaginar, a cărui rază este egală cu a optsprezecea parte din înălțimea steagului. Toate stelele sunt dispuse vertical, adică au un colț vertical și două colțuri în linie dreaptă care formează un unghi drept cu catargul. Cercul este astfel dispus încât stelele să fie aranjate la fel ca cifrele de pe cadranul ceasornicului. Numărul stelelor este invariabil.

3.   CULORILE AGREATE

Emblema are următoarele culori:

  • PANTONE REFLEX BLUE pentru suprafața dreptunghiului;
  • PANTONE YELLOW pentru stele.

Tetracromie

În cazul în care se utilizează tetracromia, recreați cele două culori standard utilizând cele patru culori ale tetracromiei.

PANTONE YELLOW se obține utilizând 100 % „Process Yellow”.

PANTONE REFLEX BLUE se obține printr-o combinație de 100 % „Process Cyan” și 80 % „Process Magenta”.

4.   INTERNET

În paleta web, PANTONE REFLEX BLUE corespunde culorii RGB:0/0/153 (hexazecimal: 003399), iar PANTONE YELLOW corespunde culorii RGB:255/204/0 (hexazecimal: FFCC00).

5.   PROCESUL DE REPRODUCERE MONOCROMĂ

Folosind culoarea neagră, trasați conturul dreptunghiului cu negru și imprimați stelele cu negru pe fond alb.

Image

Utilizând culoarea albastră (Reflex Blue), folosiți 100 % cu stelele reproduse cu alb în negativ.

Image

6.   REPRODUCERE PE FOND COLORAT

În cazul în care nu există nicio alternativă la fondul colorat, desenați o margine albă în jurul dreptunghiului, lățimea marginii fiind de 1/25 din înălțimea dreptunghiului.

Image

7.   APLICAREA TEXTULUI CARE INDICĂ FINANȚAREA DIN PARTEA UE

Norme fundamentale

Înălțimea minimă a emblemei UE trebuie să fie de 1 cm.

Numele Uniunii Europene trebuie să fie întotdeauna menționat în totalitate.

Caracterul tipografic care trebuie utilizat împreună cu emblema UE poate fi oricare dintre următoarele: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana.

Variantele în caractere cursive și subliniate și utilizarea efectelor tipografice nu sunt permise.

  • — Poziționarea textului în raport cu emblema UE nu face obiectul unor constrângeri speciale, dar textul nu ar trebui să interfereze în niciun fel cu emblema.
  • — Dimensiunea caracterelor utilizate ar trebui să fie proporțională cu dimensiunea emblemei.
  • — Culoarea caracterelor ar trebui să fie „reflex blue” (aceeași culoare albastră ca și drapelul UE), neagră sau albă, în funcție de fundal.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 29 martie 2022 - editat 17 iunie 2023


Sari la conținut