24 February 2024

FED – Fonduri europene dedicate Afacerilor Interne

www.fed.mai.gov.ro

Siteul fed.mai.gov.ro este site-ul de informare și de promovare cu privire la asistența financiară alocată programelor naționale finanțate din fondurile europene dedicate afacerilor interne.

Siteul fed.mai.gov.ro este administrat și actualizat de Serviciul fonduri dedicate / Direcția Fonduri Externe Neramburabile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.


Organizare, conducere, legislație

  • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 48/2015 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020, domeniul Afaceri interne
  • ORDINUL MAI nr. 120/2010 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară în direcţiile generale/direcţiile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  • ORDINUL MAI nr. 138/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției fonduri externe nerambursabile
  • Conducerea DFEN


Informații publice


Transparență decizională

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 3 decembrie 2019 - editat 5 mai 2023


Sari la conținut