1 March 2024

Comitetul de monitorizare pentru Programele naționale 2021-2027 Afaceri interne

Lista nominala a membrilor CM AI v3 4siteComitetul de Monitorizare pentru Programele Naționale 2021-2027 Afaceri interne, cofinanțate din Fondul Azil, Migrație și Integrare (FAMI), Instrumentul pentru Managementul Frontierelor și Politica de Vize (IMFV) și Fondul Securitate Internă (FSI), este o structură fără personalitate juridică, cu rol decizional strategic în procesul de implementare a fondurilor europene dedicate Afacerilor Interne.

Comitetul de Monitorizare este constituit în conformitate cu prevederile art. 38 din Regulamentul UE 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize, HG nr. 868 din 6 iulie 2022 privind stabilirea sistemului de management și control în vederea gestionării programelor naționale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027 și Ordinului MAI nr. 120 din 2 septembrie 2022 pentru stabilirea componenței și atribuțiilor Comitetului de monitorizare și Comitetului director pentru programele naționale Afaceri interne 2021-2027.

Noutăți, informații privind Comitetul de monitorizare Afaceri Interne 2021-2027


18 mai 2023 # A doua reuniune a Comitetului de monitorizare Afaceri Interne 2021-2027 (extraordinară)

Documente aprobate în reuniune:

Sinteza, minuta reuniunii

Lista participanților la reuniune

14 martie 2023 # Prima reuniune a Comitetului de monitorizare Afaceri Interne 2021-2027

Documente aprobate în reuniune

Documente, informații examinate în reuniune

Lista participanților la reuniune

Minuta reuniunii


Lista nominală a membrilor Comitetului de monitorizare Afaceri Interne 2021-2027

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 7 martie 2023 - editat 29 august 2023


Sari la conținut