20 April 2024

Programele Naționale 2021-2027 Afaceri Interne # versiunile aprobate

Programele naționale sunt documente multianuale care stabilesc strategia pentru contribuția programelor la obiectivele de politică aferente fondurilor. Fiecare Program național este format din mai multe obiective specifice și din asistență tehnică.

Fiecare Program național conține în principal: un rezumat al principalelor provocări, progresele în implementarea acquis-ului relevant al Uniunii și a planurilor de acțiune relevante și o justificare a alegerii obiectivelor specifice; o descriere a situației inițiale, a provocărilor și a răspunsurilor sprijinite din fond; indicarea măsurilor de implementare; o listă orientativă a acțiunilor și contribuția preconizată a acestora la obiectivele specifice; o justificare a sprijinului operațional, a acțiunilor specifice; indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare; grupurile-țintă principale; tipurile de intervenții și o defalcare orientativă a resurselor programate, pe tip de intervenție; un plan de finanțare, abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului, și autoritățile responsabile de program

Programele naționale 2021-2027 Afaceri interne, versiunile aprobate de către Comisia Europeană sau de Comitetul de Monitorizare, după caz:

Programul național 2021-2027 Azil, Migrație și Integrare

Programul național 2021-2027 Managementul Frontierelor și Vize

Programul național 2021-2027 Securitate Internă

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 23 august 2023 - editat 9 aprilie 2024


Sari la conținut