20 April 2024

Instrucțiuni AM / Decizii AM

Instrucțiuni AM

  • INSTRUCȚIUNEA nr. 1 / publicată 13/09/2023 privind aprobarea GHIDULUI GENERAL aferent Programele Naționale 2021-2027 Afaceri Interne (v1.0)                                                                                     INSTR_1 + GHIDUL General PNAI v1.0 integral 
  • INSTRUCȚIUNEA nr. 2 / publicată 13/09/2023  privind aprobarea MODELULUI DE GHID SPECIFIC pentru apelurile de proiecte în cadrul Programelor Naționale 2021-2027 Afaceri Interne (v1.0)       INSTR_2 + MODEL Ghid specific v1.0 esign MODEL Ghid specific v1.0 aprobat
  • INSTRUCȚIUNEA nr. 3 / publicată 28/09/2023 privind aprobarea GHIDURILOR SPECIFICE aferente apelurile de proiecte în cadrul Programelor Naționale 2021-2027 Afaceri Interne Instructiunea_3_aprobare ghid specific
  • INSTRUCȚIUNEA nr. 4 / publicată 03/10/2023 privind aprobarea Metodologiei privind modalitatea de stabilire a opțiunilor de costuri simplificate prin SCO-buget ex-ante (v1.0)                               Instructiunea_4 + Metodologie SCO-buget ex-ante
  • INSTRUCȚIUNEA nr. 5 / publicată 08/12/2023  privind aprobarea MODELULUI DE GHID SPECIFIC pentru apelurile de proiecte în cadrul Programelor Naționale 2021-2027 Afaceri Interne (v2.0) Instructiunea_5+model-ghid-specific v2.0
  • INSTRUCȚIUNEA nr. 6 / publicată 12/01/2024 privind transmiterea situației lunare privind autorizarea Cererilor de plată aferente contractelor de finanțare nerambursabile încheiate de OI FAMI Instrucțiunea nr.6 + anexa
  • INSTRUCȚIUNEA nr. 7 / publicată 16/01/2024 privind aprobarea GHIDULUI GENERAL aferent proiectelor finanțate din fondurile suplimentare – sume forfetare și asistența tehnică (v1.0) Instructiunea_7_ghidul_general AT SF + GHIDUL General AT SF v1.0
  • INSTRUCȚIUNEA nr. 8 / publicată 03/04/2024 privind aplicarea prevederilor referitoare la controalele de gestiune și audituri ale proiectelor implementate de organizații internaționale (v1.0)       Instrucțiunea AM nr. 8
  • INSTRUCȚIUNEA nr. 9 / publicată 12/04/2024 privind măsurile stabilite pentru evitarea conflictului de interese, asigurarea imparțialității și confidențialității (v1.0)                                          Instrucțiunea AM nr. 9 declarație conflict de interese v1

2024

2023

Decizii OIFAMI

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

publicat 13 septembrie 2023 - editat 18 aprilie 2024


Sari la conținut