23 May 2024

Modernizarea și extinderea EURODAC la nivelul Poliției de Frontieră Română – proiect RO#FAMI

publicat 22 mai 2023 - editat 22 mai 2023

Fonduri europene dedicate 2014-2020Fondul Azil, Migrație și Integrare 2014-2020Stadiu programe # # # # # # 397 afișări

Proiectul Modernizarea și extinderea EURODAC la nivelul PFR – stații de amprentare EURODAC, cod ROFAMI2021OS3P15 a fost implementat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră în perioada februarie 2020 – februarie 2022 și a contribuit la realizarea următoarelor obiective:

  • gestionarea eficientă a fluxurilor de migrațiune, prin creșterea capacității de înregistrare/comparare/stocare a impresiunilor decadactilare ale solicitanților de protecție internațională și a străinilor cu ședere ilegală;
  • îmbunătățirea condițiilor de recepție pentru solicitanții de protecție internațională prin achiziționarea de sisteme hardware și softare, prin reducerea timpilor în cadrul procesului de identificare;
  • consolidarea capacității operaționale în domeniul returnării și migrației ilegale prin modernizarea arhitecturii informatice hardware, componentă națională a Sistemului EURODAC;
  • asigurarea mijloacelor tehnice necesare unui management modern și eficient al tranzacțiilor EURODAC la nivel național;
  • îmbunătățirea în mod considerabil a sistemului de prelevare a impresiunilor decadactilare rapid, la o calitate superioară și realizarea acestuia în timp real;
  • transmiterea concomitentă introducerii a impresiunilor decadactilare la Punctul Național de Acces EURODAC și disponibilitatea 24 de ore din 24 ore a Sistemului EURODAC;
  • achiziționarea de stații de amprentare EURODAC necesare creșterii capabilităților pentru valorificarea Sistemului EURODAC și astfel pentru a contribui activ la Sistemul Comun European de Azil și pentru a combate abuzul la instituția azilului pe întreg teritoriul UE.

Valoarea totală a proiectului  de 6.462.343,50 LEI a fost cofinanțat din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național Fondul Azil, Migrație și Integrare – Obiectivul Specific 3 Returnare – Obiectul național 1 Măsuri de însoțire, din care 75% – 4.846.757,62 lei cofinanțare din fonduri europene nerambursabile prin Programul Național 2014-2020 Fondul Azil, Migrație și Integrare și 25% – 1.615.585,88 lei cofinanțare național, în baza contractului de finanțare acordat de către Autoritatea Responsabilă FAMI-FSI, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile / MAI.

Pentru implementarea obiectivelor proiectului au fost achiziționate și instalate un număr de 45 de stații de amprentare EURODAC amplasate în clădirile structurilor teritoriale ale Poliției de Frontieră Română, respectiv în camerele de anchetă de la nivelul structurilor teritoriale, inclusiv în cadrul structurilor aeroportuare.

Abonare buletin de știri pe email

Opțiune transmitere email *

politica de confidențialitate

Sari la conținut